Harcerska Gromada Wilków                                                                                 Lwów, 2019-12-08   

 im. św. Jana Pawła II                                                    uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

 

 

 

SPECJALNY ZEW WILKÓW  12/ 2019

 

 

Dziś w Kościele Katolickim rozpoczyna się Święty, Jubileuszowy Rok Loretański, który zakończy się

10.12.2020 r. Przypomina on o ogłoszeniu w roku 1920 przez Benedykta XV Matki Bożej z Loreto  -

patronką lotników i osób podróżujących samolotami.

Jednym z warunków jubileuszowego odpustu  zupełnego jest nawiedzenie Sanktuarium Domku

Świętej Rodziny w Loreto lub kaplicy na dowolnym lotnisku świata.

To znaczy, że drzwiami świętymi – poza drzwiami Sanktuarium w Loreto stają się – w czasie

Jubileuszu  drzwi każdej kaplicy lotniskowej.

 

1.     Sprawność „Jubileusz Loretański”

Dziś, w mieście Lwów, gdzie król Jan Kazimierz zawierzył w katedrze lwowskiej

Rzeczpospolitą Obojga Narodów opiece Matki Bożej Łaskawej, ustanawiam sprawność

„jubileusz loretański” , którą można zdobyć w Świętym, Jubileuszowym Roku Loretańskim.

Może ją zdobyć każdy, kto będąc w stanie łaski uświęcającej wejdzie do Sanktuarium

w Loreto lub dowolnej kaplicy lotniskowej, wzbudzi w sobie głębokie pragnienie nawrócenia,

zawierzy swoje życie Maryi (lub ponowi to zawierzenie jeśli dokonał tego w przeszłości),

odmówi dowolną modlitwę w intencji Papieża.

Oznaczeniem sprawności są litery JL z tym, że litera J jest zapisana w sposób uproszczony

jak odwrotność L.

 

 

  

                                                                 Czuj Duch !

 

 

                                                                              Komendant Gromady

 

                                                             hm Jerzy Gach „Prorok-Jerry”