Harcerska Gromada Wilków                                                                      Wiedeń , 2018-12-08

    im. św. Jana Pawła II                                           Uroczystość Niepokalanego poczęcia NMP 

 

 

 

 

ZEW WILKÓW  12 / 2018

 

  1. Deklaracja Wiedeńska:

W dniu dzisiejszym w Kościele Maria Namen (Imię Maryi) w Wiedniu zostało ogłoszona

Deklaracja Wiedeńska następującej treści:

            Jako harcerze z Harcerskiej Gromady Wilków im. św. Jana Pawła II – wierni wskazaniom

            naszego patrona i czując się ideowymi potomkami polskiej husarii – obiecujemy w miejscu

            gdzie została pokonana armia zagrażająca chrześcijańskiej Europie, że będziemy:

            - promować rodzinę chrześcijańską opartą o sakramentalny związek na całe życie jednego

              mężczyzny i jednej  kobiety, w którym akceptuje się otwartość na przyjmowanie potomstwa

              zgodnie z zasadami Encykliki św. Pawła VI: Humanae Vitae

            - sprzeciwiać się aborcji w każdym przypadku

            - sprzeciwiać się eutanazji

            - sprzeciwiać się promocji ideologii gender – będącej jawnym deptaniem zamysłu Boga

              stwarzającego człowieka jako mężczyznę i kobietę

            - sprzeciwiać się promocji ideologii LGBT

  1. Cofnięcie decyzji o samo zawieszeniu:

W dniu wczorajszym członkowie HGW podjęli decyzję o cofnięciu samo zawieszenia

Budynia - postawiono jednak warunek, że przy następnym samo zawieszeniu

Budyń odejdzie z HGW.

 

  1. Członkostwo:

2.1. W dniu wczorajszym do grona członków HGW zostali przyjęci: Mateusz Milewski

z pseudonimem Fighter oraz Krzysztof Korbut z pseudonimem Korba

2.2. Na wniosek Kapsla skreślam go z listy członków HGW

2.3. Udzielam Budyniowi urlopu w działaniach HGW do końca lutego 2019.

 

  1. Funkcje:

3.1. Zwalniam Bojana z funkcji patrolowego Ognistych Wilków.

3.2. Mianuję Fightera p.o. patrolowego Ognistych Wilków.

 

  1. Przystąpienie do BHCŻ:

W dniu dzisiejszym na Kahlenbergu w Wiedniu Jerry uroczyście przystąpił do Bractwa

Harcerskiego Całym Życiem – odnawiając Przyrzeczenie Harcerskie.

 

  1. Przystąpienie do HOMBR:

W dniu dzisiejszym na Kahlenbergu do Harcerskiej Ostoi MB Różańcowej uroczyście

przystąpili: Mongoł, Forte, Eliasz, Budyń

 

6.     Stopień:

Przyznaję Tysonowi stopień instruktorski organizator i nadaję mu herb „pochodnia”.

 

  1. Program:

7.1. W dniach 11-13.01.2019 jest planowany biwak Gromady w Czarnej Wodzie - razem

z Wilczymi Tropami.

7.2. W dniu 25.01.2019 o g. 17:00 u Jerrego odbędzie się półroczne Rykowisko HGW.

 

 

 

                                                                 Czuj Duch !

 

 

                                                                              Komendant Gromady

 

                                                             hm Jerzy Gach „Prorok-Jerry”