Harcerska Gromada Wilków                                                                               Peplin k/ Bytowa,  2016-12-09

     im. św. Jana Pawła II                                                                                     wspomnienie  św. Juana Diego

                                                                                                                                       świadka NMP z Guadalupe

                                         

                                             

    

ZEW WILKÓW  12 / 2016

 

1.     Funkcje:

1.1.  Zwalniam Magika z funkcji patrolowego Śnieżnych Wilków i przenoszę go do patrolu Wilki

Wschodu.

1.2.  Mianuję Mongoła na funkcję p.o. patrolowego Śnieżnych Wilków..

 

2.     Członkostwo:

2.1.  Przenoszę Wiśnię z dniem 15.01.2017 do kpw.

2.2.  Przyjmuję do grona członków obserwatorów Mikołaja Prejca z pseudonimem „Robak”.

 

3.     Ustalenia Kręgu Rady:

W dniu dzisiejszym Krąg Rady podjął między innymi następujące decyzje:

- przyjął wstępnie plan pracy na 2 półrocze roku harc. 2016/2017

- zaakceptował propozycje Komendanta dot. Funkcjonowania władz i funkcyjnych HGW

  oraz zmian w sznurach funkcyjnych.

 

4.     Stopnie:

4.1.  Otwieram próbę na stopień młodzika Robakowi.

4.2.  W dzisiejszym Zając złożył przyrzeczenie harcerskie i otrzymał stopień młodzika.

 

5.     Program:

W dniach 3-8.01.2017 odbędzie się Szkolenie Matecznik w Monachium.

 

 

 

                                                                    Czuj Duch !

 

                                                                                       Komendant Gromady

 

                                                                 hm Jerzy Gach „Prorok - Jerry”