Harcerska Gromada Wilków                                                                          Gdynia, 2016-11-20

    im. św. Jana Pawła II                                Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

                                                                                                                        

 

 

                                                                                                         

    ZEW WILKÓW  11b / 2016

    Dziś zostaną zamknięte Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Dziś Kończy się w Kościele

    Katolickim Święty Jubileuszowy Rok Miłosierdzia

 

1.     Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana:

Wczoraj w Krakowie-Łagiewnikach został odczytany Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa

Chrystusa za Króla i Pana przez naród polski. Dziś akt ten czytany jest w każdym polskim

Kościele. W Akcie tym czytamy między innymi:

 

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu!

W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego

Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą (wraz ze swymi

władzami duchownymi i świeckimi) by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu

Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

(…) z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!

W naszych sercach  – Króluj nam Chryste!

 W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!

W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!

W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!

W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!

W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste

W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!

W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste! (…)”

 

Oby to królowanie stworzyło nowy obyczaj publiczny, że nie będziemy wstydzić się Chrystusa 

w przestrzeni społecznej wiedząc że kroczenie za nim (także w wymiarze grupowym) nadaje

prawdziwy i głęboki sens naszemu życiu, a zapieranie się Chrystusa powoduje, że stajemy się

ludźmi zredukowanymi w swojej godności.

 

2.     Władze Gromady:

Z uwagi na fakt, iż masowe urlopowanie wybranych przez Rykowisko :Programowe władz

HGW i powoływanie władz tymczasowych nie jest do końca prawidłowe z punktu widzenia

Prawa o Stowarzyszeniach informuję, że do czasu złożenia rezygnacji lub formalnego

odwołania przez Rykowisko Programowe

członkami Starszyzny HGW pozostają: Jerry, Murzyn, Thorgal

a  Strażnikami Poranka pozostają: Bohun, Forte, Magik.  Jednocześnie wyznaczam Forte

na funkcję Z-cy Starszego Strażnika Poranka – z uwagi na śladową aktywność harcerską

Bohuna.

 

3.     Z-cy Komendanta:

Mianuję Bilbo na funkcję 1 Z-cy Komendanta ds. organizacyjnych – zwanego potocznie

oboźnym oraz mianuję Tertiusa na funkcję 2 Z-cy Komendanta ds. kwatermistrzowskich –

zwanego potocznie kwatermistrzem.

Informuję, że zgodnie z Regulaminem HGW - podczas nieobecności Komendanta jego

obowiązki przejmuje Z-ca komendanta. Jednak, gdy nie jest on pełnoletni – w sytuacjach

związanych z bezpieczeństwem – uznaje opinie pełnoletniego opiekuna wskazanego przez

Komendanta.

Oboźny i kwatermistrz HGW nie mogą formalnie czy nieformalnie pełnić funkcji w innej

organizacji harcerskiej.

 

4.     Członkostwo w WW:

Przydzielam na stałe Thorgala do patrolu Wilki Wschodu.

 

                                                                  

 

                                                         Czuj Duch !

 

 

                                                                           Komendant Gromady

 

                                                                       hm Jerzy Gach „Prorok-Jerry”