Harcerska Gromada Wilków                                                                       Warszawa , 2018-11-11

    im. św. Jana Pawła II                                               100-lecie odzyskania Niepodległości Polski                  

 

 

 

 

ZEW WILKÓW  11 / 2018

 

  1. Deklaracja z pod Kolumny Zygmunta:

W dniu wczorajszym została ogłoszona Deklaracja z pod Kolumny Zygmunta następującej

treści:

    W dzisiejszych czasach jest ważne by członkowie HGW pełnili jako jedną z głównych form

służby służbę bycia znakiem nadziei dla kogoś kto tej nadziei nie ma lub ma jej bardzo

niewiele. Nieść prawdziwą nadzieję ludziom może tylko ten kto znajduje tę nadzieję w  Bogu  -

modląc się do Boga.

Tylko człowiek wypełniony Duchem św., wolny od działania demona, niepodległy

– jest źródłem nadziei dla innych ludzi.

 

  1. Poprawka Warszawska:

W dniu wczorajszym została ogłoszona Poprawka Warszawska następującej treści:

Od dziś w HGW próbą końcową stopnia HO jest uroczyste przystąpienie do HOMBR

(Harcerskiej Ostoi Matki Bożej Różańcowej).

Także od dziś  próbą końcową stopnia HR jest uroczyste przystąpienie do BHCŻ

(Bractwa Harcerskiego „Całym Życiem”).

 

  1. Przystąpienie do HOMBR:

W dniu wczorajszym do HOMR uroczyście przystąpili:

Jerry, Murzyn, Bohun, Tyson

 

  1. Kolejna zmiana Poprawki Monachijskiej 1:

W dniu wczorajszym Krąg Rady podjął decyzję o nadaniu nowej treści Poprawce

Monachijskiej 1:

Harcerz, który ostentacyjnie, publicznie załamał Prawo Harcerskie (szczególnie

10 punkt Prawa) ma obowiązek zgłosić to w ciągu tygodnia do Komendanta HGW.

Komendant ogłasza, że dany harcerz dokonał samo zawieszenia się w HGW, a inni

proszeni są o modlitwę za niego.

Harcerz może podjąć decyzję o odwieszeniu się w dowolnym momencie gdy:

- pojawi się na biwaku czy zbiórce HGW

- przeprosi wszystkich za postawienie HGW w złym świetle poprzez publiczne złamanie

  Prawa Harcerskiego

- oświadczy, że od teraz ma mocne postanowienie przestrzegania Prawa Harcerskiego.

Jeśli harcerz uważa, że zaistniały jakieś szczególne okoliczności usprawiedliwiające

przekroczenie Prawa, może informując Komendanta o złamaniu Prawa prosić o wysłuchanie

go przez Starszyznę, a jeśli nie jest zadowolony z decyzji Starszyzny – odwołać się w ciągu

30 dni do Strażników Poranka

Harcerz, który ostentacyjnie, publicznie załamał Prawo Harcerskie (szczególnie 10 punkt

Prawa) i nie zgłosi tego Komendantowi w ciągu tygodnia – jest skreślany z listy

członków HGW.

Może odwołać się od decyzji o skreśleniu w ciągu 30 dni do Strażników Poranka.

Osoba skreślona może po upływie ½ roku wnioskować o ponowne przyjęcie do HGW.

Poprawka Monachijska 1 jest traktowana jako zbiór wskazówek, a nie jako bezwzględne

prawo

 

  1. Realizacja Poprawki Monachijskiej 1:

Informuję iż Budyń i Bojan zgodnie z Poprawką Monachijską 1 zawiesili swoje

Członkostwo w HGW.

 

  1. Program:

Najbliższym wyjazdem Gromady jest wyprawa do Wiednia 7-9.12.2018.

 

  1. Sprawność:

Przyznaję wszystkim uczestnikom wyjazdu do Warszawy sprawność 3xP.

 

 

 

 

 

                                                                 Czuj Duch !

 

 

                                                                              Komendant Gromady

 

                                                             hm Jerzy Gach „Prorok-Jerry”