Harcerska Gromada Wilków                                                                              Pępowo, 2017-11-18

    im. św. Jana Pawła II                                                                                    

 

 

                                                                                                                

ZEW WILKÓW  11 / 2017

    

1.      Ustalenia Specjalnego Rykowiska Szofarowego:

W dniu wczorajszym (we wspomnienie NMP z Góry Syjon) na Specjalnym Rykowisku

Szofarowym przyjęto między innymi następujące ustalenia:

- Zmodyfikowano Poprawkę Monachijską w ten sposób, że osoba łamiąca Prawo Harcerskie

informuje o tym pilnie Komendanta, który zarządza modlitwę w tej sprawie – bez podania

o kogo chodzi. Na najbliższym spotkaniu Kręgu Rady osoba, która przekroczyła Prawo

Harcerskie przeprasza wszystkich obecnych i obiecuje poprawę, a Krąg Rady decyduje

czy odpuszcza przewinienie czy nie.

- Po raz kolejny zdecydowanie zaprotestowano przeciwko zabieraniu na wypady osób

młodszych niż 12 lat.

- Zdecydowano, że na Szkoleniu Matecznik powinny być przypominane najważniejsze

poprawki – szczególnie toruńska.

- Wnioskowano by zmniejszyć nieco nasycenie wypadów elementami religijnymi.

- Wnioskowano by na wypadach było sporo wolnego czasu.

- Zaproponowano by organizować prywatne (nie harcerskie) spotkania integracyjne.

- Zaakcentowano, by wzmocnić rolę Z-cy Komendanta.

- Postanowiono przyjąć ponownie Bohuna do grona członków HGW (zobowiązując go

   jednocześnie do wypełnienia pewnych warunków).

- Ustalono, że chustę HGW może otrzymać osoba, która była na 3 biwakach HGW pod rząd

oraz posiada mundur harcerski.

 

2.      Funkcje:

2.1. Na wniosek Rykowiska odwołuję Tertiusa z funkcji oboźnego oraz mianuję Mongoła

na funkcję oboźnego, zwalniając go z funkcji kwatermistrza.

Do zakończenia wypadu do Monachium funkcja kwatermistrza będzie nie obsadzona.

2.2. Mianuję Norwega patrolowym Ognistych Wilków odwołując z tej funkcji Eliasza.

2.3. Mianuję Krecika patrolowym Śnieżnych Wilków odwołując z tej funkcji Kapsla,

2.4. Mianuję Pilota podpatrolowym Śnieżnych Wilków odwołując z tej funkcji Jastrzębia.

2.5. Na prośbę Thorgala zawieszam go na funkcji Strażnika Poranka i mianuję Bohuna na funkcję

p.o. Strażnika Poranka

 

3.      Członkostwo:

3.1. Przenoszę Teriusa i Eliasza do patrolu WW.

3.2. Przenoszę Thorgala i Bilba do KPW.

3.3. Skreslam z listy członków HGW: Kobrę, Alego, Rockiego, Robaka, Kebaba, Szoguna.

3.4. Przyjmuję do grona członków HGW Dawida Kulę z pseudonimem „Luke”

3.5. Przyjmuję ponownie Bohuna do patrolu WW.

 

4.      Podziękowanie:

Dziękuję: Murzynowi, Forte, Zającowi, Norwegowi, Bojanowi za udział w specjalnej zbiórce

w dniu 11.11.2017.

 

5.      Program:

Podaję do wiadomości, że w dniach 14-17.12.2017 odbędzie się wypad opłatkowy do

Monachium, a w dniach 15-16.12.2017 odbędzie się biwak opłatkowy u Murzyna dla tych

którzy nie jadą do Monachium..

 

                                              Czuj Duch !

 

 

                                                                              Komendant Gromady

 

                                                             hm Jerzy Gach „Prorok-Jerry”