Harcerska Gromada Wilków                                                                          Kielno, 2012-11-17

       im. Jana Pawła II                                            

                                             

                 

 

 

ZEW WILKÓW  11 / 2012

 

1.Błogosławieństwo Matki Bożej Łaskawej ze Lwowa:

W dniu 28.11.2012 przed obrazem Matki Bożej Łaskawej w Katedrze Lwowskiej anonimowy stary

polski harcerz publicznie powierzył Harcerską Gromadę Wilków opiece Matki Bożej Łaskawej

życząc nam jej błogosławieństwa.

 

2. wyjątek z rozkazu Konwentu św. Jerzego  1/2012 z dn. 16.11.2012:

Ogłaszam oficjalną inaugurację Konwentu św. Jerzego obejmującego organizacje zrzeszone

w Zakonie Skautów świata z terenu Polski i Europy Wschodniej.

Honorową Komendantką Konwentu jest Matka Boża.

Stronę Internetową Konwentu ma prowadzić Ukraińska Organizacja Skautowa.

Rada Konwentu (do 5 osób z każdej organizacji członkowskiej) ma spotykać się w Krakowie

w pierwszy weekend po święcie Matki Boskiej Fatimskiej 13.05. Ma ona ustalać zasady pracy

Konwentu na kolejny rok harcerski.

 

 

3. Ustalenia Kręgu Rady:

W dniu dzisiejszym Krąg Rady zdecydował, że:

- Zaliczona zostaje służba harcerska Sponsorowi i Thorgalowi

- Zlikwidowany zostaje patrol wolnych wilków a jego członkowie przestają być czynnymi członkami

  HGW

- Rozdawanie w sobotę obrzędowej jajecznicy rozpoczyna się – zgodnie z nie pisana tradycją –

  wg hierarchicznej kolejności: komendant, oboźny, programie, kwatermistrz, patrolowi,

  podpatrolowi, członkowie KR, zwyczajni członkowie, kandydaci.

 

4. Członkostwo:

Przyjmuję do grona członków Gromady:

- Rafała Mroza z pseudonimem „Bilbo

- Macieja Sulińskiego z pseudonimem „Magik”

 

5. Stopnie:

Przyznaję stopień młodzika i dopuszczam do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego

Cezara Romana „Tertiusa”.

 

4. Program:

4.1. W dniach 26-30.12.2012 w Pępowie odbędzie się Szkolenie Matecznik. W pierwszym dniu

      szkolenia odbędzie się opłatek Gromady

4.2. W dniu 5.01.2012 o godz. 10.00 w domu Czapli odbędzie się Rykowisko Programowe.

 

 

 

 

                                                                    Czuj Duch !

 

 

                                                                       Komendant Gromady

 

                                                                       hm Jerzy Gach „Jerry”