Harcerska Gromada Wilków                                                                                           Pępowo, 2015-10-24

 im. św. Jana Pawła II                                                          

                                                                                      

                                                                                                      

                                             

    

ZEW WILKÓW  10a/ 2015

 

1.     Członkostwo:

1.1.  Na wniosek Segno skreślam go z listy członków Gromady.

1.2.  Udzielam Krecikowi urlopu do końca stycznia 2016.

1.3.  Przyjmuję do grona kandydatów Kaspra Hawitta z pseudonimem „Kapsel”.

1.4.  Przenoszę Czaplę do kpw i skreślam go z listy Rady MacKenzie.

 

2.     Patrole:

Rozwiązuję patrol Czarne Wilki i przenoszę członków tego patrolu do śnieżnych i Ognistych Wilków

poza Forte, którego przenoszę do Wilków Wschodu.

 

3.     Funkcje:

3.1.  Mianuję Magika podpatrolowym Śnieżnych Wilków.

3.2.  Mianuję Forte jako p.o. członka Rady MacKenzie.

3.3.  Mianuję Tysona trzecim patrolu Ognistych Wilków, a Gringo – trzecim patrolu Śnieżnych Wilków.

 

4.     Dodatkowe plakietki na rękawie:

Zgodnie z decyzją Kręgu Rady członkowie Drzewa Pokoju, którzy nabywają członkostwo w HGW

mogą nosić na lewym rękawie – przy szwie – plakietkę HGW,

a członkowie HGW nabywający członkostwo w Drzewie Pokoju mogą nosić na lewym rękawie

- przy szwie – plakietkę Drzewa Pokoju.

 

5.     Stopnie:

5.1.  Otwieram Bohunowi próbę na stopień phm

5.2.  Otwieram Forte próbę na stopień h.o.

 

6.     Upomnienie:

Udzielam upomnienia Gliździe i Alemu za nieusprawiedliwioną nieobecność na biwaku w Żukowie

 i Pępowie. Mogą się oni odwołać od tej decyzji w ciągu 30 dni do Rady MacKenzie.

 

7.     Status ORPI:

Zgodnie z przyjętą wczoraj zmodyfikowaną wersją Poprawki Dejvickiej – nadaję Kuzynowi status ORPI.

Status ten jest namiastką stopnia młodzika dla osoby niewierzącej, mającej kłopot by zaliczyć religijną

część tego stopnia. Harcerz o statusie ORPI nosi specjalną lilijkę w miejscu krzyża harcerskiego.

             

 

 

 

                                                                    Czuj Duch !

 

                                                                                  Komendant Gromady

 

                                                                 hm Jerzy Gach „Prorok - Jerry”