Harcerska Gromada Wilków                                                                                                       Gdynia, 2011-10-16

       im. Jana Pawła II                                                                              33 rocznica wyboru papieża Jana Pawła II

                 

 

ZEW WILKÓW  10a/ 2011

 

 

 

 

1. Członkostwo:

W związku z nie otrzymaniem usprawiedliwienia nieobecności na zaliczaniu służby skreślam z listy członków:

- Aleksandra Klasę „Szerszenia”

 

2. Zmiany regulaminowe:

Podaję do wiadomości, że od dziś:

- do uzyskania stopnia instruktorskiego wymagany jest staż na funkcji instruktorskiej co najmniej 1 rok. Okres ten może być przedłużony – zależnie od sytuacji.

- do Starszyzny nie może być przyjęta osoba posiadająca stopień mniejszy niż wywiadowca i nie będąca w Kręgu Rady, a patrolowym nie może być osoba bez stopnia co najmniej młodzika i nie będąca w Kręgu Rady (patrolowi nie spełniający wszystkich wymogów nie będą odwoływani do zakończenia Matecznika 2012). Zasady te w uzasadnionych przypadkach mogą być czasowo zmienione – przy jednomyślnej zgodzie Starszyzny

- patrolowy jest osobą na funkcji instruktorskiej pod warunkiem, że patrol liczy co najmniej 5 członków, spotyka się nie rzadziej niż raz w miesiącu i pracuje wg planu zatwierdzonego przez Starszyznę.

- do zaliczenia stopnia harcerskiego młodzika i wywiadowcy jest wymagany udział w co najmniej 3 zbiórkach patrolu a do zaliczenia stopnia młodzika, wywiadowcy i ćwika będzie potrzeba jeszcze zdobyć dwie sprawności – na każdy z tych stopni. (zmiany nie dotyczą osób, którym  otwarto próby na stopnie przed dzisiejszym dniem),

- stopień harcerski czy instruktorski nie może być zdobywany w czasie krótszym niż ½ roku a następny stopień  harcerski lub instruktorski można otworzyć po 3 miesiącach od zdobycia poprzedniego stopnia.

 

3. Krąg Odwoławczy:

3.1. Odwołuję dotychczasowy skład Kręgu Odwoławczego.

3.2. Wyznaczam – do czasu półrocznego Rykowiska – tymczasowy skład Kręgu Odwoławczego (który w nowej formule nie jest częścią KPH lecz jest czymś w rodzaju Kręgu Starszego Harcerstwa przy Gromadzie). Dariusz Sikorra „Jeżu” – Przewodniczący,  Rafał Żdżyłowski „Ender” – członek, Jędrzej Marcinkowski – p.o. członka.

3.3. Członkowie Kręgu Odwoławczego nie są członkami Kręgu Rady ale są członkami Rykowiska (bez obowiązku udziału w części dot. ustalania planu pracy HGW). Ich obowiązkiem jest: rozpatrywanie w ciągu 30 dni odwołań członków HGW od decyzji Komendanta, Starszyzny lub Kręgu Rady, wetowanie decyzji wspomnianych organów które uznaje za niezgodne z tradycją HGW czy ogólnie tradycją harcerską,  bycie na półrocznym i rocznym zaliczaniu służby, bycie raz na pół roku przez co najmniej 2 godziny na wypadzie lub zbiórce HGW (nie liczy się czas Rykowisk ani czas ciszy nocnej). Decyzje Kręgu Odwoławczego są ostateczne. Krąg Odwoławczy może podczas Rykowisk ogłaszać raporty o stanie Gromady.

3.4. Członków Kręgu Odwoławczego powołuje i odwołuje Rykowisko.

3.5. Członkowie Kręgu Odwoławczego są pełnoletnimi harcerzami (w okresie przejściowym – tworzenia się nowej struktury KO - mogą być odstępstwa dot. wieku).

3.6. Członkowie Kręgu Odwoławczego noszą znaki wilka w kolorze ciemno-zielonym.

3.7. Przewodniczący Kręgu Odwoławczego nosi sznur z szyi - granatowy z białą beczką.

 

4. Program:

4.1. W sobotę 12.11.2011 odbędzie się ognisko (razem z Kręgiem Harcerskim LS-Drzewo Pokoju”) poświęcone 100-leciu OWS i 100-leciu harcerstwa polskiego. Zbiórka o godz. 16.00 w pałatkach i rogatywkach na pętli autobusowej Gdynia-Dąbrowa Tesco.

4.2. W dniach 25-27.11.2011 planowany jest biwak w Bojanie (u Nancy).

 

 

                                                 Czuj Duch !

 

                                                                       Komendant Gromady

 

                                                                 hm Jerzy Gach „Prorok Jerry”