Harcerska Gromada Wilków                                         Schronisko na Turbaczu w Gorcach,  2016-10-02

     im. św. Jana Pawła II                                                 wspomnienie  Aniołów  Stróżów

                                                                                                  ŚWIĘTY ROK MIŁOSIERDZIA

                                                                                            

                                             

    

ZEW WILKÓW  10 / 2016

 

1.     Poprawka Częstochowska:

W dniu 01.10.2016 na Stacji PKP w Częstochowie uchwalona została poprawka częstochowska

 Mówiąca o tym, że każda ważna uchwała wdrażana w HGW powinna mieć okres próbny jej

wdrażania w czasie którego nie dokonuje się zasadniczych zmian w tej uchwale.

 

2.     Poprawka Gorczańska:

Ogłaszam Poprawkę Gorczańską, która głosi, że gdy odchodzi patrolowy – nowego patrolowego

mianuje Starszyzna Gromady (tzn. nie jest obowiązujący schemat, że podpatrolowy automatycznie

staje się patrolowym).

 

3.     Interpretacja Częstochowska do Poprawki Hradczańskiej:

W dniu 01.10.2016 na Stacji PKP w Częstochowie przyjęto oficjalnie zwyczajową interpretację

do Poprawki Hradczańskiej głoszącą, że członek HGW o podwójnej przynależności może

na zbiórkach i imprezach drugiej jednostki nosić chusty, pagony i sznury obowiązujące

w tej jednostce.

 

1.     Poprawka Zimnowierchowo-Monachijska:

W dniu wczorajszym rozpoczęto poważną nt. Poprawki Zimnowierchowo-Monachijskiej.

Będzie ona kontynuowana na kolejnych wyjazdach, aż do Matecznika w Monachium.

Wstępnie przyjęto, że będzie tworzona młodsza gałąź Wilków (HGW-2) jako Zespół

Programowo-Metodyczny „Wilcze Tropy”.

 

2.     Stopnie i sprawności:

2.1.  W dniu 01.10.2016 złożyli przyrzeczenie harcerskie i otrzymali stopień młodzika:

Kuzyn i Jastrząb.

2.2.  Przyznaję stopień ćwika Tysonowi.

2.3.  Przyznaję sprawność przyjaciela wilków członkom patrolu ogniste wilki obecnych w Gorcach

 

3.     Członkostwo:

3.1.  Realizując Regułę 14 przenoszę Ganhiego do kpw.

3.2.  Przyjmuję do grona członków obserwatorów Jana Makowskiego „Dynka”.

 

4.     Pasy Harcerskie:

Z uwagi na przypadki pękania skórzanych pasów harcerskich, od dziś – zgodnie z uchwała Kręgu

Rady – obowiązuje zasada, że w HGW używa się czarnych pasów harcerskich: skórzanych

lub parcianych. Natomiast nie regulaminowe są skórzane pasy czarne bez lilijki harcerskiej,

 

5.     Sprawy programowe:

Kolejne spotkania HGW to:

- biwak na koniec św. Roku Miłosierdzia 4-5.11.2016 w Żukowie i Pępowie

- ognisko z KH Drzewo Pokoju dot. OWS w dniu 10.11.2016 o godz. 18:00 w bazie ZHP w Gdyni.

 

 

                                                                    Czuj Duch !

 

                                                                                       Komendant Gromady

 

                                                                 hm Jerzy Gach „Prorok - Jerry”