Harcerska Gromada Wilków                                            Polana Chochołowska w Tatrach, 2014-10-05

     im. św. Jana Pawła II                                                          wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej

                                             

   

   

 

ZEW WILKÓW  10 / 2014

 

 

1.     Decyzje Kręgu Rady:

     W dniach 3-4.10.2014 w Tatrach Krąg Rady podjął następujące decyzje:

     - Przyjęto tzw. Poprawkę Tatrzańską 2, wg której wybór czy wyznaczenie osób do pełnienia

       Funkcji i posług w HGW dokonuje się tylko z grona osób obecnych na danym wyjeździe

       czy zbiórce.

    - Przedyskutowano zmiany na funkcjach: oboźnego i kwatermistrza Gromady oraz sprawę

      kierowania patrolami.

    -  Powołano nowy skład Straży Tradycji: Jerry, Jumper, Bohun, Murzyn

    - Ustalono, że zbiórka (świecowisko) na temat  Święta Niepodległości Polski odbędzie się

      10.11.2014 o godz. 17.00  u Czapli (Michał Słupek) Tokary k/Miszewa ul. Lipowa 28.

      Inne propozycje odrzucono.

    - Ustalono, że Matecznik 2015 odbędzie się na Durbaszce (w Pieninach) lub w Bartlu

      ze wskazaniem na Durbaszkę.

    - Zarekomendowano Piece jako miejsce biwaku z okazji 103-lecia OWS (razem z KH Drzewo

      Pokoju 14-16.10.2014

    - Zarekomendowano, by na wiosenny biwak w Szwecji w pierwszą stronę płynąć promem,

      a wracać samolotem.

    - Zaakceptowano udział członków Gromady jako wolontariuszy przy obsłudze grup

      przyjeżdżających na SDM Kraków 2016, które przed spotkaniem z Papieżem zatrzymają się

      w Trójmieście.

    - Wybrano Paprykę jako p.o. członka Rady MacKenzie.

 

2.     Funkcje:

2.1. Zgodnie z prośbą Dymka zwalniam go z funkcji oboźnego Gromady i przenoszę do kpw.

      Jednocześnie dziękuję mu za pełną zaangażowania i talentu posługę na funkcji oboźnego

      przez minione 2 lata.

2.2. Mianuję Murzyna oboźnym HGW zwalniając go jednocześnie z funkcji Kwatermistrza.

       Jednocześnie co najmniej do Matecznika przedłużam jego opiekę nad patrolem

       „płomienne wilki”

2.3. Mianuję Jumpera kwatermistrzem HGW.

 

3.     Stopnie:

3.1. Otwieram Segno próbę na stopień ćwika

3.2. Decyzją Straży Tradycji stopień HR można otwierać po ukończeniu 18 roku życia i zamknąć

       – po ukończeniu 21 roku życia.

 

4.    Zmiana nazwy patrolu:

      Na wniosek członków patrolu zmieniam nazwę: płomienne wilki na: ogniste wilki

 

5.     Nagrody:

5.1. Dziękuję Bilbo za braterską postawę w czasie wędrówki po Tatrach w dniu 4.10.2014.

5.2. Udzielam pochwały Tysonowi za bardzo braterską postawę podczas wędrówki

      po Tatrach w dniu 4.10.2014.

 

 

 

                                                                Czuj Duch !

 

                                                                    

                                                                       Komendant Gromady

 

                                                                       hm Jerzy Gach „Jerry”