Harcerska Gromada Wilków                                                                          Gdynia, 2012-10-07

       im. Jana Pawła II                                                                               Matki Bożej Różańcowej

                                             

                 

 

 

ZEW WILKÓW  10 / 2012

 

1. Program:

Przypominam, że w dniach 25-29.10.2012 odbędzie się wypad na Ukrainę – na doroczny ukraiński

Zlot skautowy „Książęcy Lew”.

Zlot odbywał się będzie nie we Lwowie – tylko w miasteczku Skole – 100 km od Lwowa – w Beskidzie

Skolskim na Huculszczyźnie. Na Lwów będziemy mieli może 2-3 godziny w drodze powrotnej.
Skole jest to miejsce dla polskiego harcerstwa historyczne, bo tam odbywały się od roku 1911

pierwsze skautowe kursy instruktorskie organizowane przez lwowską Naczelną Komendę Skautową.

Na liście uczestników wypadu są: Bohun (Z-ca Komendanta), Dymek (oboźny), Bosman

(kwatermistrz), Glizda, Czapla, Kamyk, Pleśniak, Papryka, Forte, Primus, Secundus, Tertius, Chuck,

Maksymilian Piotrowski, Rafał Mróz, Jerry (Komendant).

 

2. Członkostwo:

2.1.  Anuluję zawieszenie Firefoxa i Thorgala w prawach członków - w związku z usprawiedliwieniem

        przez nich nieobecności na Rykowisku Programowym.

2.2. W związku z przekazaniem przez Sponsora Murzynowi informacji o jego woli dalszego bycia

       w Gromadzie i chęci przedstawienia swojego punktu widzenia postawy odbieranej ogólnie jako

       lekceważącej dla Gromady - cofam jego skreślenie i urlopuję go do czasu wyjaśnienia się jego

       sytuacji – nie dłużej jednak niż do końca roku 2012.

 

3. Sznury z dwoma węzłami:

Od dziś obowiązują w Gromadzie sznury funkcyjne z dwoma białymi węzłami beczkowymi.

Pojedyncze sznury mogą być w przyszłości stosowane w jednostkach będących filiami lub drużynami

Gromady – gdyby takie kiedyś powstały.

 

4.Szkolenie Matecznik od lat 13:

Przywracam pierwotną zasadę, że w szkoleniu Matecznik mogą uczestniczyć wyłącznie osoby,

które ukończyły 13 rok życia.

 

5. Zmiana Komendanta Hufca „LS-Kaszuby”:

Informuję, że w dniu 3.10.2012 hm RP Jan Potrykus (nasz członek honorowy) zrezygnował z funkcji

Komendanta NHHP „LS-Kaszuby” w Szwecji.

Nowym Komendantem został wybrany ks. hm Paweł Drążyk – dotychczasowy kapelan Hufca.

 

 

 

 

                                                                    Czuj Duch !

 

 

                                                                       Komendant Gromady

 

                                                                       hm Jerzy Gach „Jerry”