Harcerska Gromada Wilków                                                                                                               Pępowo, 2011-10-02

       im. Jana Pawła II                                                                                                                        św. Aniołów Stróżów

                 

 

ZEW WILKÓW  10/ 2011

 

 

1. Ustalenia Rykowiska Programowego:

Na Rykowisku Programowym w dniach 30.09-01-10.2011 przyjęto między innymi następujące ustalenia:

- opracowano plan pracy Gromady na rok harcerski 2011/2012

- zatwierdzono zmiany w regulaminie mundurowym i regulaminie organizacyjnym

- zatwierdzono regulamin sprawności „zwiadowca”;

- ustalono, że osoba która chce zdobywać znak służby wędrowniczej musi przez minimum rok, raz w miesiącu przez co najmniej godzinę pełnić służbę dla ludzi, zwierząt lub roślin – uzgodnioną ze starszyzną; znakiem służby jest srebrna mała lilijka noszona na lewej kieszeni munduru

 

2. Zaliczenie służby:

2.1. Zgodnie z decyzją Rykowiska Programowego zaliczam służbę: Prorokowi Jerzemu, Wampirowi, Bosmanowi, Murzynowi, Bohunowi, Dymkowi, Czapli, Kamykowi, Sponsorowi.

2.2. Zgodnie z decyzją Rykowiska Programowego zaliczam warunkowo służbę Piranii.

2.3. Informuję, że osoby nieobecne na zaliczaniu służby będą poddane zaliczaniu służby gdy pojawią się na kolejnym wypadzie.

Muszą jednak w ciągu 2 tygodni podać Komendantowi powód nieobecności na zaliczaniu służby. W przeciwnym wypadku nie zaliczą służby i będą skreślone z listy członków Gromady. Nie dotyczy to kandydatów.

 

3. Członkostwo:

3.1. W dniu 01.10.2011 do grona członków Gromady został przyjęty Rafał Giziński „Glizda”

3.2. Przyjmuję do grona kandydatów Ignacego Prejca z pseudonimem „Pleśniak”.

3.3. Skreślam z listy członków Mateusza Makułę „Betę” – z uwagi na brak aktywności w Gromadzie.

3.4. Skreślam z listy członków Kordiana Lew „Piranię”  na jego własną prośbę.

3.5. Skreślam z listy członków Michała Nastały „Pele” z uwagi na jego wielokrotne nieharcerskie zachowanie..

3.6. Przenoszę Dariusz Sikorrę „Jeża” do Kręgu Odwoławczego w ramach KPH.

3.6. Przyjmuję Rafała ŻdżyłowskiegoEndera” do Odwoławczego w ramach KPH.

 

4, Funkcje:

4.1. Z uwagi na nie zgłoszenie przez Jędrzeja Marcinkowskiego „Bizona” jego nieobecności na biwaku w Pępowie (i wynikający stąd brak apteczki) odwołuję Bizona z funkcji sanitariusza Gromady.

4.2. Mianuję sanitariuszem Gromady Rafała Gizińskiego „Glizdę”.

 

5. Przyrzeczenie:

Informuję, że w dniu 01.10.2011 Bartosz Krauza „Sponsor” złożył przyrzeczenie harcerskie i otrzymał stopień młodzika.

 

 

 

 

                                                 Czuj Duch !

 

                                                                       Komendant Gromady

 

                                                                 hm Jerzy Gach „Prorok Jerry”