Harcerska Gromada Wilków                                                                               Lwów, 24.10.2010

       im. Jana Pawła II                                                        

 

 

                                                              ZEW WILKÓW  10 / 2010        

          

1. Decyzje Kręgu Rady Wilków:

     W dniu 24.10.2010 Krąg Rady Wilków zdecydował, że czas pomiędzy otwarciem dwóch kolejnych stopni harcerskich nie może być krótszy niż ½ roku. Ponadto uzgodniono, że co najmniej raz pomiędzy dwoma biwakami HGW powinny odbywać się zbiórki patroli.

 

2. Zmiany na funkcjach:

2.1. Zwalniam z funkcji kwatermistrza HGW org Mateusza Makiłę „Betę”.

2.2. Mianuję na funkcję kwatermistrza HGW i jednocześnie zwalniam z funkcji programowca HGW – Jakuba Łobodę „Wampira”.

2.3. Mianuję na funkcję p.o. programowca HGW Waldemara Goduńskiego „Bohuna”.

 

 

3. Stopień:

Przyznaję stopień wywiadowcy: Jakubowi Łobodzie „Wampirowi” i Maciejowi Prejcowi „Bosmanowi”.

 

4. Program:

Podaję do wiadomości, że następny wypad Gromady jest na Litwę 2-6.12.2010.

 

5. Patrole:

Podaję do wiadomości, że obecnie działają w Gromadzie następujące patrole:

- Czarne Wilki (Rodzina Nadziei) w składzie:  Wapniak (patrolowy), Tiger i Madziar

- Leśne Wilki w składzie:  Bizon (patrolowy), Czapla, Murzyn, Sponsor, Bohun

- Śnieżne Wilki w składzie: Bosman (patrolowy), Dymek, Kamyk, Wysocki, Kibic

 

6. Z-ca proporcowego:

Mianuję z-cą proporcowego (chorążego) Gromady – Piotra Olewniczaka „Murzyna”.

 

7. Członkostwo:

Podaję do wiadomości, że w dniu 9.10.2010 (Dzień Patrona) członkiem Gromady i Kręgu Rady został Piotr Olewniczak „Murzyn”.

 

 

 

                                                Czuj Duch !

 

                                                                       Komendant Gromady

 

                                                                 hm Jerzy Gach „Prorok Jerry”