Harcerska Gromada Wilków                                                                          Gdynia, 2014-09-12

    im. św. Jana Pawła II                                                                   Najświętszego Imienia Maryi

                                             

                 

 

 

 

ZEW WILKÓW  9a / 2014

 

Dnia 12 września 1683 roku została stoczona bitwa pod Wiedniem między wojskami polsko-

austriacko-niemieckimi  pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego, a armią imperium tureckiego

pod wodzą wezyra Kara Mustafy.

Bitwa zakończyła się klęską Turków, którzy od tej pory przestali być zagrożeniem dla chrześcijańskiej

Europy.

Dla uczczenia tej wiktorii Papież ustanowił w dniu 12.09 – święto Najświętszego Imienia Maryi

 

 

1.     Opiekun płomiennych wilków:

Wyznaczam Murzyna na 3 miesiące (czyli do 12.12.2014) na opiekuna płomiennych wilków.

Z ramienia Starszyzny Gromady.

W czasie jego opieki będzie on na prawach patrolowego, a patrolowy na prawach

pierwszego podpatrolowego, zaś podpatrolowy – na prawach drugiego podpatrolowego.

Czas opieki może – na wniosek Murzyna lub Starszyzny – zostać wydłużony lub skrócony.

Po zakończeniu opieki zostaną podjęte docelowe decyzje dot. kierowania tym patrolem

lub rozwiązania go i włączenia jego członków do pozostałych patroli.

 

2.     Współpraca patroli:

Zachęcam by jeśli na biwaku jest mało osób z jakiegoś patrolu lub są jakieś inne

ważne powody – organizować połączone zbiórki 2 patroli.

Natomiast nie wydaje mi się dobrą praktyką, by robić połączone zbiórki wszystkich trzech

patroli.

Przy okazji przypominam starą zasadę, że osoba odpowiedzialna za prowadzenie zbiórki

patrolu na wypadzie - przesyła mi najpóźniej 3 dni przed wypadem plan zbiórki.

 

3.     Członkostwo:

Zgodnie z decyzją Rykowiska zawieszam Kamyka na prawach członka na 3 miesiące

od dnia Rykowiska czyli od 29.08.2014 (do 29.11.2014). Zawieszenie może być cofnięte

jeśli Kamyk usprawiedliwi swoją nieobecność na Rykowisku.

 

4.     Podziękowanie:

4.1. Dziękuję Bohunowi, Murzynowi, Forte, Czapli – za pełne zaangażowania prowadzenie biwaku

w Bojanie 5-7.09.2014 – w sytuacji, w której na większości tego biwaku ja byłem nieobecny.

4.1. Dziękuję druhnom z kpw2 za współtworzenie braterskiego klimatu na biwaku w Bojanie

w dniach 5-7.09.2014.

 

 

 

 

                                                                    Czuj Duch !

 

 

                                                                       Komendant Gromady

 

                                                                       hm Jerzy Gach „Jerry”