Harcerska Gromada Wilków                                                                                                                   Gdynia, 2011-09-26

       im. Jana Pawła II                                                                                                                            NMP Leśniańskiej

                 

 

ZEW WILKÓW  9a/ 2011

 

 

1. Postępowanie w przypadku łamania Prawa Harcerskiego:

Ponieważ zdarzają się wśród Wilków przypadki poważnego łamania Prawa Harcerskiego, dlatego przypominam procedury postępowanie w takich przypadkach (dotyczą one pełnoprawnych Wilków – przyjętych obrzędowo do Gromady).

- Osoba która poważnie złamała co najmniej jeden z punktów Prawa Harcerskiego zostaje ukarana naganą (ogłaszaną w Zewie Wilków) z podaniem którego punktu dotyczy kara.

- Jeżeli w ciągu roku od udzielenia nagany dana osoba znów poważnie złamie prawo harcerskie w punkcie za który została ukarana – zostanie skreślona z listy członków HGW

- Po pól roku osoba skreślona może ubiegać się o ponowne przyjęcie do HGW – jeśli w tym czasie nie naruszyła poważnie zasad Prawa Harcerskiego (szczególnie tych z powodu których została skreślona)

- Osoba ukarana – jeśli uważa że było to niesprawiedliwe – może odwołać się w ciągu 30 dni do Kręgu Odwoławczego.

 

2. Częściowa zmiana zaliczania służby:

Wprowadzam zasadę, że przy zaliczaniu służby każdy będzie mówił czy złamał któryś z Punktów Prawa Harcerskiego, a nie tylko wybrane punkty – jak było do tej pory.

 

3. Nagana:

3.1. Udzielam nagany Michałowi Nastały „Pele” za poważne złamanie 7 i 10 punktu Prawa Harcerskiego.

3.2. Udzielam nagany Kordianowi Lew „Piranii” za poważne złamanie 10 punktu Prawa Harcerskiego.

 

 

 

 

                                                 Czuj Duch !

 

                                                                       Komendant Gromady

 

                                                                 hm Jerzy Gach „Prorok Jerry”