Harcerska Gromada Wilków                                             Turbacz w Gorcach,  2020-09-12

Im. św. Jana Pawła II                                         wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi,

                                                                                          rocznica Odsieczy Wiedeńskiej

 

 

 ZEW WILKÓW  9 / 2020

 

1.     Przedłużenie Jubileuszowego Roku Loretańskiego i zdobywania sprawności JL:

Przypominam, że Papież Franciszek przedłużył Jubileusz Loretański  do 10.12.2021

tzn. ze do tego terminu można będzie zdobywać sprawność „Jubileusz Loretański”.

Sprawność „JL” może zdobyć każdy, kto w czasie Jubileuszu Loretańskiego będąc

w stanie łaski uświęcającej wejdzie do Sanktuarium w Loreto lub dowolnej kaplicy

lotniskowej, wzbudzi w sobie głębokie pragnienie nawrócenia, zawierzy swoje życie

Maryi (lub ponowi to zawierzenie jeśli dokonał tego w przeszłości), odmówi dowolną

modlitwę w intencji Papieża.

 

2.     Członkostwo:

Na wniosek Korby przenoszę go do patrolu Wilki Wschodu.

 

3.     Sprawności:

3.1. Przyznaję Pilotowi i Pomarańczy sprawność „141”.

3.2. Podaję do wiadomości, że w dniu wczorajszym Krąg Rady zaakceptował

uproszczoną wersję Regulaminu Sprawności harcerskich HGW.

 

4.     Stopnie:

4.1. Przyznaję Pilotowi stopień instruktorski organizatora i nadaję mu herb

instruktorski „żubr”.

4.2. Przyznaję Pomarańczy z dniem 26.09.2020 stopień instruktorski organizatora

i nadaję mu z tym dniem herb instruktorski „byk”.

4.3.  Podaję do wiadomości, że Komisja Stopni Instruktorskich KH „Drzewo Pokoju”

przyznała stopień instruktorski organizatora Fighterowi.

4.4. Przyznaję stopień harcerski młodzika Cornerowi (który w dniu wczorajszym

 złożył przyrzeczenie harcerskie).

 

5.     Funkcje:

Na wniosek Omleta mianuję Laysa podpatrolowym Śnieżnych Wilków

(po odejściu Korby z tegp patrolu).

 

6.     Anulowanie statusu jednostki afiliowanej (stowarzyszonej):

Na skutek braku inicjatywy ze strony 1 NGDH „Knieja” dot. udziału w niektórych

wypadach HGW – anuluję tej drużynie status  jednostki afiliowanej przy HGW.

 

7.     Program:

7.1. W dniach 25-26.09.2020 planowane są biwaki patroli:

u Szerpa i Thorgala oraz u Jacka i Rogera.

7.2. W dniu 26.09.2020 o godz. 12:00 w domu Eliasza i Pomarańczy odbędzie się

obrzęd wręczenia herbu instruktorskiego Pomarańczy. Zaproszeni są czynni

instruktorzy HGW – w mundurach.

7.3. W dniu 10.10.2020 o godz. 15:00 u Franciszkanów w Gdyni odbędzie się Ślub

Bohuna. Proszę o liczną obecność – w mundurach.

 

.  

                                                                 Czuj Duch !

 

 

                                                                              Komendant Gromady

 

                                                             hm Jerzy Gach „Prorok-Jerry”