Harcerska Gromada Wilków                                              Piece, 2013-09-01

       im. Jana Pawła II                                                                    

                                                                                        

 

 

ZEW WILKÓW  09 / 2013

 

1. Członkostwo:

1.1. Przyjmuję do grona członków Gromady Jana Kądzielewskiego „Wiśnię”.

1.2. Przyjmuję do grona kandydatów: Błażeja Majchrzaka z pseudonimem „Kuzyn”

       i Dawida Dawidziuka z pseudonimem „Luke”.

 

2. Stopnie:

2.1. Przyznaję Dymkowi stopień instruktorski organizator.

2.2. Przyznaję Jumperowi stopień harcerski h.o.

2.3. Przyznaję Forte stopień harcerski wywiadowca.

2.4. Otwieram Wiśni próbę na stopień harcerski młodzika.

 

3. Sprawności:

3.1. Przyznaję sprawność „200”: Bohunowi, Murzynowi, Jumperowi i Papryce.

3.2. Przyznaję Forte sprawność jajcarza.

3.3. Przyznaję Czapli sprawność „141”

 

4. Decyzje Kręgu Rady:

    W dniu 31.08.2013 w Piecach Krąg Rady:

    - dokonał modyfikacji Planu Pracy Gromady na rok harcerski 2013/2014.

    - zaliczył służbę: Czapli i Thorgalowi.

 

5. Program:

    Najbliższy biwak HGW odbędzie się w dniach 26-30.09.2013 na Ukrainie.

 

 

 

                                                                    Czuj Duch !

 

 

                                                                       Komendant Gromady

 

                                                                       hm Jerzy Gach „Jerry”