Harcerska Gromada Wilków                                                                          Gdynia, 2012-09-15

       im. Jana Pawła II                                                                               Matki Boskiej Bolesnej

                                             

                 

 

 

ZEW WILKÓW  9 / 2012

 

1. Decyzje Rykowiska Programowego:

W dniu dzisiejszym Rykowisko Programowe podjęło między innymi następujące decyzje:

- Ustalono plan pracy Gromady na najbliższy rok harcerski.

- Zaliczono służbę harcerską: Wampirowi (warunkowo), Bohunowi, Dymkowi, Bosmanowi, Murzynowi,

  Gliździe, Czapli, Wysockiemu, Kamykowi, Papryce, Pleśniakowi.

- Nie zaliczono służby Sponsorowi.

- Ustalono, że zlikwidowany jest Krąg Odwoławczy. Natomiast powołany zostaje patrol „wolne wilki”,

  który składa się generalnie z osób pełnoletnich, ale w uzasadnionych wypadkach mogą do niego

  należeć osoby, które ukończyły 16 rok życia. Członek patrolu „wolne wilki” ma obowiązek raz w roku

  harcerskim pojawić się  w mundurze na wypadzie wilków. Wtedy też zalicza mu się służbę harcerską.

  Musi jednak być harcerzem (przestrzegać prawa harcerskiego). Na wypadzie „wolnymi wilkami”

  dowodzi ten kogo doraźnie wybierze ten patrol.

- Postanowiono, że w przypadkach spraw spornych nie rozwiązanych przez Komendanta czy

  Starszyznę rolę rady ekspertów pełnią obecny i byli wilki Mackenzie.

- Przyjęto sprawność: „Sentinella del Mattio” (strażnik poranka) jako stały element próby na stopień

  H.O..

- Ustalono, że próba czuwania nocnego na ćwika (koniecznie z ogniem) będzie jednocześnie próbą

  na sprawność „141”.

- Dokonano zmian w regulaminach: organizacyjnym, mundurowym i stopni: H.O. i ćwika.

- Dokonano ostatecznego wskazania oboźnego Gromady.

 

2. Funkcje 

Mianuję wyw, Damiana Krolla ‘Dymka” na funkcję pełnoprawnego oboźnego Gromady.

 

3. Krąg Odwoławczy 

Zgodnie z decyzją Rykowiska Programowego rozwiązuję Krąg Odwoławczy.

 

4. Patrol „wolne wilki”:

Powołuję patrol „wolne wilki” w składzie: Ender, Beta, Wampir, Bizon

 

5. Członkostwo:

5.1. Przyjmuję do grona kandydatów Wojciecha Sikorrę z pseudonimem „Borys”

5.2. W związku z nie zaliczeniem służby skreślam z listy członków Gromady Sponsora. Może on

       w ciągu 30 dni odwołać się od tej decyzji do Rady Ekspertów (wilków Mackenzie)

5.3. W związku z nieobecnością na Rykowisku: Firefoxa i Thorgala - bez podania powodu

      nieobecności  - zawieszam ich w prawach członków do czasu złożenia usprawiedliwienia.

      Jeśli usprawiedliwienie nie wpłynie w ciągu 14 dni – zawieszenie zostanie zamienione

      na skreślenie z listy członków.

 

6. Program:

Informuję, że w dniach 25-29.10.2012 odbędzie się wypad Gromady do Lwowa.

 

 

 

 

                                                 Czuj Duch !

                                                                       Komendant Gromady

 

                                                                       hm Jerzy Gach „Jerry”