Harcerska Gromada Wilków                                          Huta Polańska w Beskidzie Niskim,  2016-08-26

     im. św. Jana Pawła II                                                wspomnienie MB Częstochowskiej

                                                                                                      ŚWIĘTY ROK MIŁOSIERDZIA

                                                                                 

                                             

    

ZEW WILKÓW  8b / 2016

 

60 lat temu – z inspiracji uwięzionego kardynała Stefana Wyszyńskiego – zostały złożone

w Częstochowie Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego.

 

1.     Stopnie:

1.1.  W dniu 22.08.2016 w Jaśliskach zostały otwarte próby na stopień wywiadowcy: Toporowi i Szpadzie

oraz próba na stopień ćwika Magikowi.

1.2.  W dniu 25.08.2016 Krecik złożył Przyrzeczenie Harcerskie i otrzymał stopień młodzika.

1.3.  Po uwzględnieniu opinii Komendantki KH Drzewo Pokoju oraz Bohuna przyznaję stopień instruktorski

organizatora: Bilbo i Magikowi loraz nadaję Magikowi herb: biały bizon a Bilbo herb lama.

 

2.     Wilk MacKenzie:

W dniu 24.08.2016 w Zyndranowej – Wilkiem MacKenzie został wybrany Forte.

 

1.     Poprawka Hradczańska:

W dniu 24.08.2016 w Zyndranowej zdecydowano o nie dokonywaniu modyfikacji w Poprawce

Hradczańskiej.

 

2.     Sprawności:

2.1.  W dniu 24.08.2016 przyznano sprawność 141: Bilbo, Tysonowi, Magikowi, Eliaszowi.

2.2.  W dniu 25.08.2016 przyznano sprawność fire-ball: Wiśni, Krecikowi, Szpadzie.

2.3.  Przyznaję sprawność jajcarza Krecikowi

 

3.     Narada (konfederacja) pod Zimnym Wierchem:

W dniu 24.08.2016 odbyła się Narada pod Zimnym Wierchem (w Beskidzie Niskim). W czasie narady

przyjęto Postulat Zimnowierchowy, by przemyśleć sprawę powołania drużyn harcerskich i zuchowych

przy HGW. 

Ostateczne decyzje w tej sprawie mają być podjęte na Mateczniku w Monachium w styczniu 2017,

a ewentualne rozpoczęcie pracy nowych drużyn ma nastąpić we wrześniu 2017.

 

4.     Członkostwo:

4.1.  W dniu 25.08.2016 do grona członków obserwatorów Gromady zostali przyjęci: Szogun i Kebab.

4.2.  Na wniosek Bohuna udzielam mu urlopu w działaniach Gromady do 30.06.2017.

 

5.     Zmiany funkcyjnych:

5.1.  W związku z urlopowaniem Bohuna mianuję Murzyna na funkcję p.o. patrolowego Wilków Wschodu.

5.2.  Zawieszam do 30.06.2017 Murzyna jako członka Starszyzny Gromady.

5.3.  Mianuję Thorgala oboźnym HGW odwołując go jednocześnie z funkcji kwatermistrza HGW

5.4.  Mianuję Bilbo p.o. kwatermistrza HGW odwołując go z członkostwa w Wilkach Wschodu.

 

 

 

                                                                    Czuj Duch !

 

                                                                                       Komendant Gromady

 

                                                                 hm Jerzy Gach „Prorok - Jerry”