Harcerska Gromada Wilków                                                                Bielsko-Biała, 2019-08-01

    im. św. Jana Pawła II                                   75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

 

 

 

ZEW WILKÓW  8 / 2019

 

1.     Członkostwo:

1.1. Podaję do wiadomości, że Fighter i Eliasz zostali skreśleni z listy członków HGW

 w oparciu o Regułę 14.

1.2. W dniu 28.07.2019 do grona członków Gromady zostali przyjęci:

Marcin Olewniczak z pseudonimem „Hades” oraz Tymon Hirsch z pseudonimem Szerp.

1.3. W dniu 28.07.2019 do Kręgu Rady został przyjęty Korba.

1.4. Informuję, że w dniu 21.07.2019 Magik przystąpił do HOMBR – Harcerskiej Ostoi MB

Różańcowej

1.5. W dniu wczorajszym Rekin i Hagrid zostali negatywnie zaopiniowani jako harcerze przez

 członków Gromady. Biwak wrześniowy jest ostatnią szansą ich pozostania w HGW.

 

2.     Funkcje:

2.1. W dniu 28.07.2019 Góral został mianowany patrolowym Czarnych Wilków.

2.2. W dniu 29.07.2019 Rudy został mianowany podpatrolowym Czarnych Wilków,

       Druid  z-cą proporcowego a Thanos zastępcą sanitariusza HGW.

2.3. Mianuję Pilota p.o. Starszego Wilczych Tropów, Górala Z-cą Starszego WT i Bohuna

       opiekunem WT.

3.     Stopnie:

3.1. W dniu 29.07.2019 stopień wywiadowcy otrzymał Pomarańcza

3.2. W dniu 29.07.2019 otworzyłem próbę na stopień młodzika: Szerpowi i Hadesowi.

4.     Sprawności:

W czasie 11 SEW przyznałem następujące sprawności:

- Heros Potokowy: Tyson, Omlet Thanos.

- Heros Halowy: Rudy

- drzewko pokoju: Korba

- zdobywcy szczytów: wszyscy   uczestnicy SEW.

 

5.     Wilk MacKenzie

       Tegorocznym Wilkiem MacKenzie został wybrany Tyson..

 

 

  

                                                                 Czuj Duch !

 

 

                                                                              Komendant Gromady

 

                                                             hm Jerzy Gach „Prorok-Jerry”