Harcerska Gromada Wilków                                 Schronisko Jaworzec w Bieszczadach, 2015-08-06

     im. św. Jana Pawła II                                                             Uroczystość Objawienia Pańskiego

                                                                                                      

                                             

    

ZEW WILKÓW  8 / 2015

 

1.     Zaliczenie Służby:

W dniu dzisiejszym Rykowisko zaliczyło służbę następującym druhom:

Jerry, Bohun, Murzyn, Glizda, Forte, Thorgal, Bilbo, Tertius, Segno, Ali, Tyson, Pleśniak,

 Wiśnia.

 

2.      Ustalenia Rykowiska:

W dniu dzisiejszym Rykowisko podjęło między innymi następujące decyzje:

- Uchwalono Plan Pracy HGW na rok harcerski 2015/2016.

- Zdecydowano, że proporcowi nie będzie nosił sznura funkcyjnego.

- Ustalono, że specjalni funkcyjni Gromady noszą złotą lilijkę na klapie prawej kieszeni.

  Na dziś dotyczy to: sekretarza, proporcowego i sanitariusza.

- Powołano Alego na funkcję proporcowego Gromady, odwołując z tej funkcji Pleśniaka.

- Powołano Wiśnię na funkcję sanitariusza Gromady odwołując z tej funkcji Glizdę.

- Ustalono zasadę, że kto nie zdobył sprawności drzewko pokoju nie będzie tymczasowo

  przyjmowany do grona członków Kręgu Rady.

- Ustalono, że sprawności są przyznane dopiero od chwili ogłoszenia tego faktu w Zewie

  Wilków lub Rozkazie biwaku czy wypadu.

- Stwierdzono, że podczas tzw. godziny wyciszenia na wyjazdach można dzwonić lub

  sms-ować z telefonów komórkowych – bez uzgadniania tego z przełożonymi, ale tylko

  do czasu wyładowania się baterii. Poza komendantem nikt nie doładowuje telefonu

  na wyjazdach.

- Ustalono, że zastęp „Zakon Wilków Wschodu” będzie używał nazwy: „Wilki Wschodu”

  oraz, że zastępowy tego zastępu będzie miał prawa obserwatora Starszyzny HGW.

- Potwierdzono, że członkowie Rady MacKenzie noszą sznury białe z szyi z 2 białymi

  węzłami.

- Potwierdzono, że członkowie zastępu „Wilki Wschodu” noszą na klapie munduru

  czerwony znak wilka.

 

1.     Wilk MacKenzie i Rada MacKenzie:

1.1.  Podaję do wiadomości, że tegorocznym wilkiem MacKenzie został wybrany Bilbo.

Było to w dniu 4.08.2015 na górze Chryszczata w Bieszczadach.

1.2.  Aktualny skład Rady MacKenzie to: Bohun – Przewodniczący, Czapla i Bilbo.

 

2.     Członkostwo w zastępie „wilki wschodu”:

Na wniosek zastępowego „wilków wschodu” cofam Skreczowi i Gandiemu

prawo należenia do tego zastępu. Są oni z powrotem członkami kpw.

Wilki Wschodu chcą przeanalizować przyjmowanie do swojego składu osób spoza

HGW. Na dziś do przynależności do Wilków Wschodu zaproszone są wyłącznie

osoby wywodzące się z HGW.

 

3.     Program:

- W dniu 22.08.2015 o godz. 12:00 na Molo w Gdyni Orłowie odbędzie się

  spotkanie po SEW (bez mundurów).

- W dniach 28-30.09.2015 odbędzie się biwak ze spływem kajakowym razem

  z druhnami z 28 NGZHS.

 

4.     Stopień:

Przyznaję stopień młodzika Alemu, który w dniu dzisiejszym złożył

przyrzeczenie harcerskie 

 

5.     Funkcje:

Mianuję Segno podpatrolowym Śnieżnych Wilków

 

                                                                    Czuj Duch !

 

                                                                                  Komendant Gromady

 

                                                                 hm Jerzy Gach „Prorok - Jerry”