Harcerska Gromada Wilków                                                                       Gdynia,  2020-07-22

Im. św. Jana Pawła II                                                            wspomnienie św. Marii Magdaleny

 

 

 ZEW WILKÓW  7a / 2020

Jedenaście lat temu w Krempnej w Beskidzie Niskim została oficjalnie powołana do życia Harcerska

Gromada Wilków.  W wigilię formalnego ogłoszenia  rozkazem tej decyzji    nastąpił nocny obrzęd

przyjęcia do Gromady pierwszych członków – założycieli na wzgórzach koło Krempnej.

 

1.     Status instruktorski Strażników Poranka:

W dniu dzisiejszym Starszyzna HGW uznała, że każdy Strażnik Poranka ma status Instruktora

Gromady.

 

2.     Powołanie Watahy Instruktorów Harcerskich „Ornak” (WIHO):

Zmieniam formułę Kręgu Instruktorskiego „Ornak” poprzez powołanie w jego miejsce honorowej

Watahy Instruktorów Harcerskich „Ornak”. Jej członkami są wszystkie osoby mające status

czynnego instruktora HGW i posiadające stopień instruktorski.

Status instruktora HGW posiadają: członkowie Starszyzny i Bractwa Krwi, Strażnicy Poranka,

Z-ca Komendanta, Starszy i Z-ca Starszego Wilczych Tropów, Patrolowy WW, Samodzielny

Patrolowy, Kapelan. Nie są przewidziane formalne spotkania Watahy, ale nieformalne,

nieobowiązkowe spotkania integracyjne może organizować każdy pełnoletni członek WIHO.

Tymczasowym oznaczeniem członkostwa Watahy jest literę „O” na lewym pagonie munduru

lub na klapie plecaka, albo w obu miejscach. Zostanie to doprecyzowane w najbliższym czasie.

 

 

.  

                                                                 Czuj Duch !

 

 

                                                                              Komendant Gromady

 

                                                             hm Jerzy Gach „Prorok-Jerry”