Harcerska Gromada Wilków                                                             Londyn Notting Hill, 2018-07-28

im. Św. Jana Pawła II                                                                wspomnienie św. Charbela z Libanu

                                                 

 

 

                                                                                                              

ZEW WILKÓW  7a / 2018

 

  1. Zasady dotyczące przyznawania znaku czarnego wilka i lilijki HGW:

W dniu 27.07.2018 w Notting Hill Krąg Rady zdecydował, że należy powrócić do pierwotnej

zasady, że  znak czarnego wilka otrzymuje się z chwilą przyznania chusty HGW, a lilijkę HGW

z chwilą przyjęcia danej osoby do Kręgu Rady.

 

  1. Deklaracja z Notting Hill:

      W dniu 27.07.2018 w Notting Hill Krąg Rady przyjął następującą deklarację:

                   Harcerska Gromada Wilków wspiera ideę powstania jednostki organizacyjnej harcerek

                   zaprzyjaźnionych z naszą Gromadą (która może używać systemu stopni opartego

                   na stopniach HGW oraz deklaracji ideowej i regulaminu musztry zbliżonych do dokumentów

                   naszej Gromady.

                   HGW proponuje wspólne działania – w miarę bieżących potrzeb i wzajemnych uzgodnień.

 

3.     Poprawka Westminsterska:

W dniu 27.07.2018 przed Katedrą Westminsterską Krąg Rady przyjął następującą poprawkę

do Regulaminu Organizacyjnego:

                    - Z-ca Komendanta Gromady posiada uprawnienia członka Starszyzny Gromady wtedy gdy

                      jest na zbiórce czy wypadzie Gromady (nawet jeśli formalnie nie jest członkiem Starszyzny).

             - Z-ca Komendanta Gromady ma prawo wspomagać oboźnego czy kwatermistrza Gromady

               gdy uzna, że jest to w interesie Gromady (jest on niejako nad-oboźnym

               i nad-kwatermistrzem).

               Szczególnie dotyczy to sytuacji gdy działania Gromady są typu zewnętrznego  (np. wyjazd

               zagraniczny połączony z kontaktami z harcerzami czy skautami spoza HGW, wydarzenia

               religijne czy patriotyczne

                   - Z-ca Komendanta Gromady  jest zobowiązany do udziału w co najmniej połowie wypadów

               w ciągu półrocza – szczególnie starając się brać udział w wypadach o kluczowym znaczeniu

               dla klimatu HGW (wypady górskie, zagraniczne, szkoleniowe) oraz współtworzyć HGW

               poprzez własne inicjatywy (uzgodnione z Komendantem Gromady).

               Zastępca Komendanta Gromady jest zobowiązany do udziału przez co najmniej 27 godzin

               w SEW i Mateczniku.

 

4.     Funkcje:

- Mianuję sanitariuszem Gromady – Bohuna, a z-cą sanitariusza – Budynia

- Mianuję proporcowym – Rudego

- Mianuję stałym opiekunem Wilczych Tropów – Tysona.

 

5.     Podziękowanie:

 Dziękuję Pomarańczy za poprowadzenie 1 biwaku – Próbnego Patrolu Młodszoharcerskiego

 przy HGW „Wilcze Tropy”

 

 

 

                                                                 Czuj Duch !

 

 

                                                                              Komendant Gromady

 

                                                             hm Jerzy Gach „Prorok-Jerry”