Harcerska Gromada Wilków                                                                          Gdynia,  2016-07-26

     im. św. Jana Pawła II                                                 wspomnienie świętych Joachima i Anny 

                                                                                                                                rodziców NMP  

                                                                                                       ŚWIĘTY ROK MIŁOSIERDZIA

     

                                                                                                      

                                             

    

ZEW WILKÓW  7a / 2016

 

1.     Reguła Wiedźmowa:

Ogłaszam oficjalnie funkcjonowanie w Gromadzie tzw. Reguły Wiedźmowej - opartej o zasadę

zastępstwa najwyższych funkcyjnych w Drzewie Pokoju wprowadzoną za czasów komendantury

Wiedźmy.
Głosi ona, że jeśli na wypad nie jedzie oboźny to on typuje osobę która go zastępuje, a jeśli nie

jedzie kwatermistrz to tak samo on typuje osobę która go zastępuje.

 

2.     Reguła Wyłączności Starszoharcerskiej:

Wprowadzam od dziś Regułę Wyłączności Starszoharcerskiej, która stanowi, że:

członek HGW nie może w żadnym wypadku być członkiem innej jednostki starszoharcerskiej

czy wędrowniczej.

Ta Reguła jest tymczasowa i może być anulowana lub modyfikowana przez Krąg Rady.

 

1.     Członkostwo:

Na wniosek Alego przyjmuję go ponownie do HGW z przydziałem do Wilków Wschodu.

 

2.     Służba przed ŚDM:

2.1.  Dziękuję: Mongołowi, Jastrzębiowi, Zającowi, Bilbo, Thorgalowi, Norwegowi, Polipowi, Fighterowi

za służbę przy przyjmowaniu przybyłych na ŚDM pielgrzymów włoskich w Redzie.

2.2.  Dziękuję Murzynowi, Gandhiemu i Mongołowi za służbę przy przyjmowaniu przybyłych na ŚDM

pielgrzymów kazachskich i rosyjskich w Gdyni.

 

 

 

                                                                    Czuj Duch !

 

                                                                                  Komendant Gromady

 

                                                                 hm Jerzy Gach „Prorok - Jerry”