Harcerska Gromada Wilków                                                                          Czernica, 2012-07-21

       im. Jana Pawła II                                                                           3 rocznica powstania HGW

                                                                                                        wspomnienie proroka Daniela

                                             

         

 

ZEW WILKÓW  7a / 2012

 

Nocą 3 lata temu na polanie powyżej cerkwi Kosmy i Damiana w Krempnej w Beskidzie Niskim –

odbył się obrzęd przyjęcia pierwszych członków Harcerskiej Gromady Wilków.

 

1. Członkostwo:

1.1. Przyjmuję do grona członków Gromady następujące osoby:

       - Adam Majchrzak „Primus”

       - Karol Majchrzak „Secundus

       - Cezar Roman „Tertius

1.2. Na wniosek Jakuba Łobody „Wampira” przenoszę go z Kręgu Rady do Kręgu Odwoławczego.

1.3. Podaję do wiadomości aktualny skład Kręgu Odwoławczego:

       - Rafał ŻdżyłowskiEnder” - Przewodniczący

       - Mateusz Makiła „Beta”

       - Jędrzej Marcinkowski „Bizon” (obserwator – niepełnoletni)

       - Jakub Łoboda „Wampir” (obserwator – niepełnoletni).

1.4. Przenoszę Kamila Krolla „Kamyka” z patrolu „Czarne Wilki” do patrolu „Szafirowe Wilki”

 

2. Stopnie:

2.1. Informuję, że w dniu 14.07.2012 stopień ćwika otrzymał Rafał Giziński „Glizda”.

2.2. Otwieram – z dniem 27.07.2012 – próbę na stopień instruktorski przewodnika – Waldemaromi

       Gołuńskiemu „Bohunowi”.

 

3. Program:

Podaję do wiadomości, że w dniach 3-5.07.2012 odbędzie się Prywatny Biwak Bohuna w Grzybowskim Młynie.

 

4. Funkcje:

4.1.  Na wniosek Jakuba Łobody „Wampira” zwalniam go z funkcji oboźnego Gromady. Jednocześnie

        dziękuję mu za dotychczasowe wzorowe pełnienie funkcji oboźnego.

4.2.   Mianuję p.o. oboźnego Damiana Krolla „Dymka”.  Decyzja ta będzie podlegała weryfikacji

        (głosować będą przyjęci oficjalnie członkowie Kręgu)  pod koniec wrześniowego biwaku HGW.

        Gdyba weryfikacja przebiegła negatywnie „Dymek” pozostanie w Starszyźnie

       – ale nie na funkcji oboźnego.

4.3.   Odwołuję Damiana Krolla „Dymka” z funkcji patrolowego „Szafirowych Wilków”

4.4.   Odwołuję Rafała Gizińskiego „Glizdę” z funkcji podpatrolowego „Szafirowych Wilków”

4.5.   Mianuję Rafała Gizińskiego „Glizdę”  patrolowym „Szafirowych Wilków”.

4.6.   Mianuję Mateusza Darga „Wysockiego” podpatrolowym „Szafirowych Wilków”.

 

5. Decyzje organizacyjne:

Informuję,  że od dziś Bractwo Harcerzy Starszych „Pazur” jest obrzędową nazwą Kręgu

Odwoławczego i obie nazwy dotyczą dokładnie tej samej struktury.

Od dziś nikt z Kręgu Rady nie może być członkiem Kręgu Odwoławczego.

Do Kręgu odwoławczego przyjmowane są osoby pełnoletnie.

W uzasadnionych przypadkach mogą do tego Kręgu dołączyć (w charakterze obserwatorów) osoby,

które nie są pełnoletnie ale ukończyły 16 lat.

 

6. Rozszerzenie listy członków założycieli:

Uzupełniam listę członków-założycieli HGW o funkcyjnych zastępów działających w latach 2005-2009

w Gdańsku Oliwie i Kielnie: Ufo (Paweł Siodłak), Willow, Mardok, Kacper Mróz, Ender, Dymek,

Wampir, Bosman oraz o funkcyjnych HGW w pierwszym roku działalności Gromady : ks. Kresowiec,

Szerszeń, Bizon, Ręcznik, Pszczoła.

Pierwotną listę członków-załozycieli stanowili: Prorok Jerry,  Gizia, Jeżu, Beta, Pirat, Wapniak, Wilku, 

Tiger, Świstak.

Każdy członek honorowy oraz aktualny czy były Wilk Mackenzie posiada prawa takie same jak

członek założyciel.

 

 

                                                 Czuj Duch !

                                                                       Komendant Gromady

 

                                                                 hm Jerzy Gach „Prorok Jerry”