Harcerska Gromada Wilków                                                                       Gdynia,  2020-07-04

Im. św. Jana Pawła II                                              wspomnienie bł. Piotra Jerzego Frassatiego

 

 

 ZEW WILKÓW  7 / 2020

Dzisiaj jest wspomnienie zmarłego w wieku 24 lat bł. Piotra Jerzego Frassatiego skauta, studenta,

miłośnika wędrówek górskich, przywódcy młodych, opiekuna ubogich, chorych i opuszczonych.

 

1.       Członkostwo:

Przyjmuję do grona członków Kręgu Rady: Eliasza i Druida

 

2.       Sprawności:

Przyznaję sprawność „drzewko pokoju” Druidowi.

 

3.     Decyzje Rykowiska Programowego:

W dniu dzisiejszym Rykowisko Programowe podjęło między innymi następujące decyzje

 - Zaliczono służbę harcerską następującym osobom:

                  Jerry, Tyson, Pilot, Pomarańcza, Bohun, Fighter, Omlet,  Góral, Korba (nie zajmowano się    

                  służbą osób urlopowanych lub nowoprzyjętych do Kręgu Rady)

               -  przyjęto ramowy plan pracy HGW na rok harcerski 2020 / 2021

               -  zatwierdzono Przywilej Czerwcowy

               -  postanowiono, że jeśli nie będzie pomysłu na funkcjonowanie Kręgu Instruktorskiego

                  „Ornak” to na następnym Rykowisku Programowym będzie on rozwiązany.

               -  Zamieniono Regułę Trzech na Regułę Jedynki co znaczy, że osoba warunkowo przyjęta

                   do Kręgu Rady ma 1 miesiąc na zdobycie sprawności „drzewko pokoju”

               -  zaakceptowano ks. Eugeniusza Leśniaka jako honorowego kapelana HGW i przyznano

                  mu pseudonim Vianney.

 

4.     Funkcje

4.1. Na wniosek Bohuna odwołuję go z funkcji p.o. Z-cy Komendanta Gromady

4.2. Mianuję Murzyna na funkcję p.o. 1 Z-cy Komendanta Gromady. Zasady jego

funkcjonowania w HGW określa Poprawka Westminsterska.

4.3. Zgodnie z decyzją Rykowiska Programowego zmieniam nazwę funkcji: Asystent

Komendanta Gromady na – 2 Z-ca Komendanta Gromady przy zachowaniu

dotychczasowych praw i obowiązków.

Oznacza  to że Tyson jest od dziś 2 Z-cą Komendanta Gromady.

4.4. Zgodnie z decyzją Rykowiska Programowego mianuję Eliasza p.o. Strażnika Poranka.

 

5.     Sprawy organizacyjne:

5.1. Przedłużam okres próbny Próbnego Samodzielnego Patrolu „Skaliste Wilki” do końca

roku 2020. Opiekunem tego patrolu pozostaje Bohun.

5.2. Upoważniam Tysona do tworzenia nowych „Wilczych Tropów”.

 

 

 

 

 

.  

                                                                 Czuj Duch !

 

 

                                                                              Komendant Gromady

 

                                                             hm Jerzy Gach „Prorok-Jerry”