Harcerska Gromada Wilków                      Schronisko pod Durbaszką w Pieninach, 2014-07-04

    im. św. Jana Pawła II                                                        

                                             

                 

 

 

 

ZEW WILKÓW  7 / 2014

 

1.     Wilk Mackenzie:

Podaję do wiadomości, że tegorocznym Wilkiem Mackenzie został wybrany Czapla.

 

2.     Stopnie:

- w dniu 30.06.2014 na Niemcowej w Beskidzie Sądeckim Wiśnia złożył przyrzeczenie

  harcerskie i otrzymał stopień młodzika

- przyznaję stopień ćwika Wysockiemu

- otwieram próbę na stopień młodzika Gringo

 

3.     Ustalenia Kręgu Rady:

Krąg Rady podjął między innymi następujące decyzje:

- komendant Gromady nosi sznur biały spod ramienia z dwoma granatowymi węzłami

- członek Starszyzny nosi sznur biały spod ramienia z dwoma zielonymi węzłami

- przyjęto wstępny plan pracy Gromady na rok harcerski 2014/2015

- zdecydowano, że patrole nie mogą mieć własnych patronów patroli

 

4.     Członkostwo:

- Przyjmuję do grona członków - Gringo

- Przyjmuję do grona kandydatów: Jana Kowalczyka z pseudonimem „Bocian”

  i Macieja Bartnickiego z pseudonimem „Krecik”.

 

5.     Program:

- W dniach 18-20.07.2014 planowany jest biwak – odwiedziny obozu KH Drzewo Pokoju

- W dniach 25-27.07.2014 planowany jest 2 Prywatny Biwak Bohuna.

- W dniu 1.08.2014 jest nadzwyczajna, mundurowa zbiórka w Gdyni Karwinach  z okazji

  70 rocznicy Powstania Warszawskiego. Początek zbiórki o 16.30 koło domu Jerrego.

- W dniu 2.08.2014 o 12.00 na Molo w Gdyni Orłowie odbędzie się bezmundurowe

  spotkanie po 6 Letnim Wypadzie Wilków.

- W dniach 5-7.09.2014 planowany jest biwak Gromady w Piecach połączony

  z Rykowiskiem w dniu 5.09 oraz spływem kajakowym w dniu 6.09.2014.

  Od dnia 6.09 na biwak zaproszone są druhny z kpw2 (powyżej 13 roku żtycia)

  pod warunkiem, że będzie nimi dowodziła pełnoletnia instruktorka harcerska.

 

6.     Opiekun stopnia ćwika i h.o.:

Podaję do wiadomości, że opiekunem stopnia ćwika i h.o. (w nowym systemie) może

być wyłącznie pełnoletni instruktor posiadający stopień harcerski o jeden wyżej

niż zdobywany

 

7.     Przyjmowanie nowych osób do HGW:

Z uwagi na dużą liczbę osób w HGW od tej chwili przyjmowane będą osoby polecone

przez kogoś z Kręgu Rady, a na wypad letni przyjmowane będą osoby,

które były przedtem na co najmniej jednym biwaku HGW.

Nie jest to jednak reguła bezwzględna. Starszyzna będzie mogła proponować

odstępstwa od tej reguły.

 

 

 
                                                                   CZUJ DUCH !
 
 
                                                                              Komendant Gromady
 
                                                                                   hm Jerzy Gach