Harcerska Gromada Wilków                              Banica (Beskid Niski), 2013-07-07

       im. Jana Pawła II                                                                   

                                                                                        

 

 

ZEW WILKÓW  07 / 2013

 

1. Stopień:

1.1. W dniu 02.07.2013 Bohun otrzymał stopień h.o.

1.2. W dniu 02.07.2013 otworzyłem próbę na stopień młodzika Juhasowi

1.3. W dniu 02.05.2013 otworzyłem próbę na stopień wywiadowcy: Primusowi,

      Secundusowi, Tertiusowi i Kamykowi.

1.4. W dniu 05.07.2013 przyznałem stopień młodzika Magikowi i przyjąłem

       od niego przyrzeczenie harcerskie.

 

2. Sprawności:

2.1. W dniu 02.07.2013 sprawność 141 zdobyli: Dymek i Wysocki.

2.2. W dniu 06.07.2013 sprawność fire-ball zdobył Magik.

2.3. W dniu 06.07.2013 sprawność jajcarza zdobyli: Primus, Tertius, Wiśnia.

 

3. Wilk Mackenzie:

    Tegorocznym Wilkiem Mackenzie został wybrany Bohun.

 

4. Decyzje Rykowiska:

    Rykowisko w Banicy podjęło w dniu 06.07.2013 m.in. następujące decyzje:

    - przyjęto plan pracy Gromady na rok harcerski 2013/14

    - zdecydowano, że w okresie letnim do bluzy mundurowej nosi się wyłącznie

      krótkie spodnie, getry i wyłogi

    - głosowanie w danej sprawie generalnie powtarzane jest najwcześniej po roku

    - w hymnie HGW usunięto środkową zwrotkę

    - w przyrzeczeniach harcerskich mogą brać udział wszyscy członkowie danego

      biwaku czy wypadu

    - zmieniono Juhasowi pseudonim na Tyson

    - zmieniono Gliździe pseudonim na Jumper

 

5. Mianowania:

    Zgodnie z decyzją Rykowiska mianuję:

    - Bohuna – programowcem Gromady

    - Pleśniaka – proporcowym Gromady na 1 rok

    - Murzyna – Z- Kwatermistrza Gromady.

 

6. Zaliczenie służby:

    Zgodnie z decyzją Rykowiska zaliczam służbę: Dymkowi, Bohunowi, Murzynowi,

    Wysockiemu, Primusowi, Papryce, Secundusowi, Bosmanowi, Forte,

    Jumperowi, Jerremu.

 

7. Członkostwo:

7.1. Przyjmuję do grona kandydatów:

      Jana Kądzielewskiego z pseudonimem „Wiśnia” i Krystiana Gizińskiego

      z pseudonimem Jaszczur.

7.2. Skreślam Sponsora z listy członków Gromady z powodu braku aktywności

      i zachowania odbiegającego od standardów harcerskich.   

 

8. Sprawy programowe:

8.1. W dniach 26-28.07.2013 odbędzie się II Prywatny Biwak Bohuna.

       w Grzybowskim Młynie.

8.2. W dniu 24.08.2013 o godz. 10.00  na Molo w Gdyni Orłowie odbędzie się

       spotkanie po Wypadzie w Beskid. Trzeba zabrać około 10 zł na zakupy

       w Mc Dodald’s i ewentualnie strój kąpielowy.

8.3. W dniach 30.08-01.09.2013 planowany jest biwak ze spływem kajakowym.

 

 

 

                                                                    Czuj Duch !

 

 

                                                                       Komendant Gromady

 

                                                                       hm Jerzy Gach „Jerry”