Harcerska Gromada Wilków                                                                                Koronowo, 11.07.2010

       im. Jana Pawła II                                                                               

 

 

                                                              ZEW WILKÓW  7 / 2010        

          

1. Decyzje Kręgu Rady Wilków:

     W dniu 9.07.2010 Krąg Rady Wilków zniósł zakaz należenia członków Starszyzny Wilków do innych organizacji harcerskich. Jednocześnie wprowadzono zasadę, że że dla instruktorów i funkcyjnych HGW Gromada jest jednostką macierzystą. Oznacza to pierwszeństwo udziału  w działaniach HGW oraz obowiązek noszenia plakietek HGW.

W przypadku członków Starszyzny zalecam by nie należeli do innych organizacji harcerskich choć nie ma formalnego zakazu.

 

2. Herb:

Przyznaję org Mateuszowi Makile „Becie” herb instruktorski „Byk”.

 

3. Stopnie:

3.1. Otwieram próbę na stopień ćwika  Jędrzejowi Marcinkowskiemu „Bizonowi”

3.2. Otwieram próbę na stopień wywiadowcy Maciejowi Prejcowi „Bosmanowi”.

 

4.Rykowisko Programowe:

Podaję do wiadomości, że Rykowisko Programowe HGW odbędzie się w piątek o 20.00 na biwaku pod namiotami zaplanowanym w Schodnie w dniach 3-5.09.2010..

 

 

                                                Czuj Duch !

 

                                                                       Komendant Gromady

 

                                                                 hm Jerzy Gach „Prorok Jerry