Harcerska Gromada Wilków                        Toruń Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji

im. św. Jana Pawła II                                                                        i św. Jana Pawła II,  2020-06-27

                       

 

 

 ZEW WILKÓW  6a / 2020

11 lat  temu na Hali Ornak w Tatrach miało miejsce tzw. Wezwanie Tatrzańskie, które stało się

impulsem do powołania HGW.

Dodatkowej rangi nabiera ta data w roku 100-lecia urodzin naszego Patrona św. JP II.

 

1.     Sprawności:

1.1. Ustanawiam sprawność 27. Zdobyć ją można odwiedzając w dniu 27.06 dowolne

sanktuarium maryjne – indywidualnie lub grupowo - i modląc się za HGW.

Oznaczeniem sprawności jest liczba 27 w okręgu o średnicy 3 cm.

1.2. Przyznaję sprawność 27 wszystkim uczestnikom dzisiejszego wyjazdu do Torunia,

którzy modlili się za HGW w Sanktuarium  NMP  Gwiazdy Nowej Ewangelizacji  i św. Jana

Pawła II.

1.3. Przyznaję sprawność „drzewko pokoju” Szerpowi.

1.4. Przyznaję sprawność „drzewo pokoju” Pomarańczy

 

2.     Reguła Trzech

Przywracam Regułę Trzech, zgodnie z którą osoba, która jest członkiem obserwatorem HGW,

ukończyła 13 lat i zaliczyła Szkolenie Matecznik z wyższym progiem punktów, ale nie zdobyła

sprawności „drzewko pokoju”  może być warunkowo przyjęta do grona członków Kręgu Rady.

Jeśli jednak nie zdobędzie sprawności „drzewko pokoju” w ciągu 3 miesięcy jest cofana

do grona członków obserwatorów do czasu zdobycia ww. sprawności.

 

3.     Krąg Instruktorski „Ornak”

Powołuję Krąg Instruktorski „Ornak”. Jego członkami są wszyscy członkowie Kręgu Rady

posiadający stopień instruktorski, a przewodniczącym Z-ca Komendanta Gromady.

 

4.     Przywilej Czerwcowy

Ustanawiam Przywilej, że osoba posiadająca stopień instruktorski pwd lub wyższy i nie

należąca do Bractwa Krwi ani do WW oraz nie będąca Z-cą Komendanta Gromady -  nie ma

obowiązku uczestniczenia w wypadach i zbiórkach HGW – poza Rykowiskami Programowymi

(jeśli osoba ta jest członkiem Kręgu Rady).

 

5.     Członkostwo

Przyjmuję Hadesa do grona członków Kręgu Rady.

 

6.     Funkcje

Mianuję ks. Eugeniusza Leśniaka z sanktuarium św. Jana Pawła II w Toruniu honorowym

kapelanem HGW.

 

7.     Program

             Przypominam, że w dniu 04.07.2020 (sobota) o godz.10:00 członkowie Kręgu Rady

             są zaproszeni na mundurowe Rykowisko Programowe w Gdyni Karwinach.

 

 

.  

                                                                 Czuj Duch !

 

 

                                                                              Komendant Gromady

 

                                                             hm Jerzy Gach „Prorok-Jerry”