Harcerska Gromada Wilków                                                                                                         Gdynia, 2015-06-27

    im. św. Jana Pawła II                                                                                                     NMP Nieustającej Pomocy

                 

 

 

 

ZEW WILKÓW  6a / 2015

6 lat temu na Hali Ornak w Tatrach miało miejsce maryjne wezwanie tatrzańskie, które stało się impulsem do powstania

Harcerskiej Gromady Wilków

 

1.     Odrzucenie poprawki dejvickiej:

Podaję do wiadomości, że Krąg Rady w głosowaniu e-mailowym odrzucił poprawkę dejvicką dot. przyznania statusu podmłodzik

harcerzowi niewierzącemu, który ma problem by zaliczyć kierunek Bóg stopnia młodzika i tym samym otrzymać ten stopień.

 

2.     Opieka nad stopniami osoby niewierzącej lub wątpiącej:

Podaję do wiadomości, że od tej chwili opiekunem stopni osób nie wierzących lub wątpiących będzie wyłącznie Komendant

Gromady – przynajmniej w części dotyczącej Boga i wiary. Tym samym przejmuję od dziś opiekę nad zdobywaniem stopnia

młodzika przez Kuzyna.

 

3.     Sprawności:

3.1. Podaję do wiadomości, że sprawność drzewko pokoju zdobył Ali.

3.2. Podaję do wiadomości, że sprawność 100 zdobyli: Murzyn i Forte.

 

4.     Członkostwo:

4.1. Zawieszam w prawach członka Kręgu Rady: Magika, Wiśnię, Kobrę do czasu otrzymania informacji, że zdobyli oni

sprawność drzewko pokoju.

Jednocześnie z uwagi na częste nie wypełnianie zwyczaju, iż można wejść warunkowo do Kręgu Rady jeśli w ciągu 3 miesięcy

zdobędzie się sprawność drzewko pokoju, wprowadzam zasadę, że do Kręgu Rady będą odtąd przyjmowane wyłącznie osoby,

które mają sprawność drzewko pokoju.

4.2. Skreślam z listy członków Gromady: Primusa i Secundusa z uwagi na fakt iż utracili oni zainteresowanie harcerstwem

4.3. Skreślam z listy kandydatów Atreju ponieważ od dłuższego czasu nie ma z nim kontaktu i brak pewności iż ta sytuacja się zmieni.

 

5.     Forum internetowe:

Wyznaczam Magika do stworzenia forum internetowego Gromady i mianuję go administratorem tego forum.

 

6.     Przewodniczący Rady Mackenzie:

Dołączam Bohuna do Rady Mackenzie i mianuję go stałym Przewodniczącym tej Rady.

Jednocześnie zwalniam go z członkostwa w Starszyźnie Gromady. Pełnić on będzie nadal obowiązki Z-cy Komendanta

Gromady do dnia 12.09.2015.

                                                                    Czuj Duch !

 

 

                                                                       Komendant Gromady

 

                                                                       hm Jerzy Gach „Prorok-Jerry”