Harcerska Gromada Wilków                                                                                Gdynia, 30.05.2010

       im. Jana Pawła II                                                                               Uroczystość Trójcy świętej

 

 

                                                              ZEW WILKÓW  5b / 2010        

          

1. Decyzje Kręgu Rady Wilków:

     W dniu wczorajszym Krąg Rady podjął m.in. następujące decyzje:

- zatwierdzono regulamin mundurowy, deklarację ideową, księgę zwyczajów i obrzędów, regulamin musztry, regulamin organizacyjny – uzupełniając go o treść prawa i przyrzeczenia harcerskiego, regulaminy stopni

- zobowiązano Komendanta do zamówienia własnych lilijek HGW

- zatwierdzono – jako hymn HGW – piosenkę „Tak dobrze w Beskidzie” zmieniając słowo „orły” na „wilki”.

- ustalono, że zew wilków będzie generalnie wydawany na biwakach i wypadach Gromady

- poproszono Komendanta Gromady, by w miarę możliwości podejmował ważne decyzje na biwakach i wypadach, a nie w okresie pomiędzy nimi.

- zatwierdzono nowy patrol zmieniając jego nazwę z „Leśne Wilki” na „Błotne Wilki”.

- zatwierdzono hm Jarosława Klasę Pszczołę na funkcję Przewodniczącego Kręgu Odwoławczego

- stwierdzono, że nie ma sensu wyjazd czerwcowy do Krakowa, bo można go połączyć z wypadem w Beskid Niski

 

2. Mianowania:

- Mianuję Kapelanem Gromady ks. Witolda Szumiato „Kresowca”

- Mianuję patrolowym „Śnieżnych Wilków” Jędrzeja Marcinkowskiego „Bizona”

- Mianuję patrolowym „Błotnych Wilków” Macieja Prejca „Bosmana”

 

3. Stopnie:

3.1. Przyznaję stopień wywiadowcy Jędrzejowi Marcinkowskiemu „Bizonowi”

3.2. Podaję do wiadomości, że w dniu wczorajszym przyrzeczenie harcerskie złożył i otrzymał stopień młodzika Maciej Prejc „Bosman”.

3.3. Przyznaję stopień instruktorski organizatora wyw. Mateuszowi Makile „Becie”.

3.4. Otwieram próbę na stopień cwika Mateuszowi Makile „Becie”.

 

4. Sprawność:

Przyznaję sprawność jajcarza mł. Maciejowi Prejcowi „Bosmanowi”.

 

5. Członkostwo:

5.1. Przyjmuję do grona wilków i Kręgu Rady Wilków mł. Macieja Prejca „Bosmana”.

5.2. Przyjmuję do grona kandydatów:

- Piotra Olewniczaka z pseudonimem „Murzyn”

- Michała Słupka z pseudonimem „Czapla”

 

 

                                                Czuj Duch !

 

                                                                       Komendant Gromady

 

                                                                 hm Jerzy Gach „Prorok Jerry