Harcerska Gromada Wilków                                                                                Gdynia, 2017-05-06

    im. św. Jana Pawła II                                                                                    

 

 

                                                                                                                

 

ZEW WILKÓW  5 / 2017

 

 

     

1.     Ustalenia łysogórskie:

W dniu dzisiejszym Krąg Rady podjął na Łysej Górze w Sopocie następujące decyzje:

1.1. Zawieszone jest formalne wdrażanie ustaleń monachijskich dot. pracy patroli.

Patrole mają organizować zbiórki czy zadania patroli w czasie wypadów HGW.

Zbiórki poza wypadami są mile widziane, ale nie są obowiązkowe i nie trzeba na nie też

nikogo zapraszać – choć można to robić

1.2. Zaakceptowano pomysł WW by w miesiącach październik i listopad organizowane było przez

WW specjalne szkolenie o nazwie BORPI. Zasugerowano by szkolenie odbywało się na 1

lub 2 biwakach, by oboźny i kwatermistrz HGW zachowali swoje funkcje na tych biwakach,

 a formalnym komendantem biwaków byłby Komendant lub Z-ca Komendanta HGW,

natomiast WW stanowiliby kadrę programową szkolenia. Przyjęto wstępnie pomysł

by ukończenie szkolenia  BORPI było oznaczana białą, kolistą podkładką pod główką wilka.

Wynika stąd, że do BORPI byliby zaproszeni tylko członkowie Kręgu Rady.

Szczegóły dot. szkolenia BORPI mają być dopracowane na biwaku w Szwecji.

 

2.     Zawierzenie matemblewskie:

W dniu 6.05.2017 powierzyliśmy opiece Matki Bożej Matemblewskiej członków HGW,

ich rodziny, pracę HGW i zaprzyjaźnionych jednostek harcerskich.

 

3.     Stopnie:

Otwieram Bilbo próbę na stopień h.o.

 

4.     Program:

Podaję do wiadomości, że najbliższy biwak HGW odbędzie się w Gnesta w Szwecji w dniach

19-21.05.2017. Udajemy się tam na zaproszenie Niezależnego Hufca Harcerstwa Polskiego

 LS-Kaszuby” w Szwecji.

 

 

 

 

                                              Czuj Duch !

 

 

                                                                              Komendant Gromady

 

                                                             hm Jerzy Gach „Prorok-Jerry”