Harcerska Gromada Wilków                                                               Bartel, 2016-05-26

     im. św. Jana Pawła II                        Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej                                              

                                                                                                           ŚWIĘTY ROK MIŁOSIERDZIA

 

 

 

 

ZEW WILKÓW  5 / 2016

 

1.     Członkostwo:

1.1.  W dniu wczorajszym do grona członków HGW został przyjęty Miłosz Ilecki

z pseudonimem Mongoł

1.2. Na wniosek Pleśniaka skreślam go z listy członków Gromady z dniem

31.08.2016.

1.3. Skreślam Alego z listy członków Gromady.

1.4. Przenoszę Glizdę do kpw.

 

2.     Ustalenia Kręgu Rady:

W dniu dzisiejszym Krąg Rady podjął m.in. następujące decyzje:

- nie ma zgody na powoływaniu drużyn przy HGW.

- Bohun został wybrany na funkcję Z-cy Komendanta Gromady

  (pozostając poza Starszyzną)

- postanowiono na najbliższym Rykowisku rozwiązać Radę MacKenzie oraz

  w jej miejsce wybrać Strażników Poranka a także zmienić Regulamin Gromady

  tak by móc otrzymywać dotacje i granty unijne.

- ustalono sposób oznaczania na lewym rękawie munduru liczby przebytych SEW

- wybrano nowy skład Straży Tradycji: Jerry, Bohun, Murzyn, Thorgal.

- ustalono, że patrolowy Wilków Wschodu – to funkcja instruktorska

- ustalono, że członek Wilków Wschodu musi w ciągu roku być przynajmniej raz

  na wypadzie HGW oraz raz na wypadzie Wilków Wschodu

- ustalono, że Wilki Wschodu uczestniczą w mustrze jeśli oboźny uzna to

  za konieczne

- postanowiono rozwiązać patrol Pustynne Wilki. Gandhi został przeniesiony

  do Wilków Wschodu. Kapsel i Norweg zostali przeniesieni do Śnieżnych Wilków.

  Reszta patrolu jest urlopowana do czasu złożenia deklaracji udziału w wypadach

  HGW wg zasad przyjętych oficjalnie przez Gromadę.

- powołano Thorgala na funkcję Sanitariusza HGW

- zdecydowano, że zimowe szkolenie Matecznik odbędzie się w Monachium

- odrzucono propozycję wyjazdu w listopadzie do Hiszpanii

- ustalono, że zimowe Rykowisko odbędzie się w dniach 24-25.06.1016 w Gdańsku

 

1.     Stopnie:

3.1. Otwieram próbę na stopień wywiadowcy: Toporowi i Szpadzie.

3.2. Weryfikuiję Mongołwi stopień na wywiadowcę i otwieram mu próbę

      na stopień ćwika.

3.3. Otwieram próbę na stopień HR: Bohunowi i Murzynowi.

 

                                                                    Czuj Duch !

  

                                                                       Komendant Gromady

 

                                                                 hm Jerzy Gach „Prorok - Jerry”