Harcerska Gromada Wilków                                                            Szwecja – Järfälla, 2011-05-14

       im. Jana Pawła II                                                                       św. Macieja-Apostoła                  

                                             

                 

 

ZEW WILKÓW  5 / 2011

 

 

 

1. Pseudonimy:

Na wniosek Bartosza Krauzy przywracam mu pierwotny pseudonim „Sponsor”.

 

2. Członkostwo:

2.1. Przyjmuję do grona kandydatów Jana Stasika z pseudonimem „Kongo”.

2.2. Przyjmuję Bartosza Krauza „Sponsora” do grona członków Gromady.

2.3. Ponownie przyjmuję do grona członków Gromady i członków Kręgu Rady wyw. Dariusza Sikorrę „Jeża”

 

3. Stopnie:

3.1. Przyznaję stopień harcerski wywiadowcy Waldemarowi GołuńskiemuBohunowi

3.2. Przyznaję stopień instruktorski organizatora: Waldemarowi GołuńskiemuBohunowi  i Jakubowi Łobodzie „Wampirowi”

 

4. Program:

4.1 Dnia 22.05 o godzinie 17.00 w chacie Nadleśnictwa Gdańskiego w Gdyni - Marszewie odbędzie się spotkanie z okazji 30-rocznicy powstania „Leśnej Szkółki”  (której my również jesteśmy spadkobiercami). 

4.2. W dniach 25.06-2.07.2011 planowany jest wypad Gromady w Beskid Niski.

 

5. Sprawność „drzewko pokoju”:

Przyznaję wyw. Maciejowi Prejcowi sprawność „drzewko pokoju”.

Jednocześnie informuję, że jeśli inni członkowie Starszyzny do końca maja b.r. nie zdobędą tej sprawności – zostaną zawieszeni w prawach członków Starszyzny.

 

 

 

                                                 Czuj Duch !

                                                                       Komendant Gromady

 

                                                                 hm Jerzy Gach „Prorok Jerry”