Harcerska Gromada Wilków                                                                                   Gdynia, 13.05.2010

       im. Jana Pawła III                                                               Dzień Fatimski                                                                 

                                                                                                  29 rocznica zamachu na Jana Pawła II

 

 

                                                              ZEW WILKÓW  5 / 2010        

                  

1         Program:

1.1. Majowy biwak Gromady odbędzie się w dniach 29-30.05.2010 w Piecach.

1.2. W dniach 18-20.06 planowany jest wstępnie biwak HGW w Krakowie. Jego organizacja

       jest uzależniona od liczby chętnych (musi być co najmniej 7 chętnych – beze mnie).

1.3. Przypominam, że w dniach 23-30.07 odbędzie się Otwarty Letni Wypad Wilków - OSEW

       (Open Summer Expedition of  Wolves) w Beskidzie Niskim.

 

2         Patrole:

2.1. W związku ze wzrostem liczby kandydatów do Gromady ustalam, że osoby z Gdyni i okolic nie będą należały do patrolu „Śnieżne Wilki” tylko do nowoutworzonego patrolu „Leśne Wilki”.

2.2. Do czasu mianowania patrolowych na majowym biwaku - przedstawicielem „Śnieżnych Wilków” jest mł. Jędrzej Marcinkowski „Bizon”, a przedstawicielem „Leśnych Wilków” Maciej Prejc „Bosman”.

 

3         Sprawność K70:

             3.1. Przypominam, że wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się – jako

                     umundurowani harcerze - do spotkań modlitewnych w intencji zmarłego tragicznie

                     Prezydenta RP, jego żony i osób towarzyszących, mieli świadomość powagi sytuacji

                     narodowej oraz wiedzą co to był mord katyński – zdobyli sprawność K70

                     (siedemdziesiąt lat od mordu katyńskiego). Jej oznaczeniem jest czerwony napis K 70

                     w  biało-czerwonym okręgu o średnicy 3 cm. Wyszywa się ją – tak jak inne sprawności –

                     na prawym rękawie munduru.

              3.2. Przyznaję sprawność K70 następującym druhom:

                     - hm Jerzy Gach „Prorok Jerry”

                     - wyw. Mateusz Makiła „Beta”

                     - wyw. Aleksander Klasa „Szerszeń”

                     - mł. Jakub Łoboda „Wampir”

                     - mł. Jędrzej Marcinkowski „Bizon”

                     - Maciej Prejc ‘Bosman”

                     - Kamil Kroll „Kamyk”

                     - Mateusz Darga „Wysocki”

                     - Arkadiusz Dampc „Kibic”

 

4         Krąg Odwoławczy:

             4.1.  Powołuję Krąg Odwoławczy Gromady. Jest to ciało rozpatrujące odwołania

                     członków i kandydatów od decyzji: Komendanta lub Starszyzny Gromady. Do Kręgu

                     Odwoławczego należą wszyscy członkowie Kręgu Rady Wilków – z wyłączeniem

                     Starszyzny Gromady - oraz członkowie KPH w stopniu co najmniej phm. Uchwały KO

                     zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych

                     członków Kręgu Rady i połowy uprawnionych członków KPH. Decyzje KO są ostateczne.

                     Spotkania KO zwołuje i prowadzi Przewodniczący Kręgu Odwoławczego lub wyznaczona

                     przez niego osoba. Przewodniczącego KO powołuje i odwołuje Krąg Rady na wniosek

                     Komendanta Gromady lub osoby go zastępującej.

              4.2. Wnioskuję o powołanie hm Jarosława Klasy :Pszczoły”  na funkcję Przewodniczącego

                      Kręgu Odwoławczego.

 

                                                Czuj Duch !

 

                                                                       Komendant Gromady

 

                                                                 hm Jerzy Gach „Prorok Jerry”