Harcerska Gromada Wilków                                                                                 Kamień, 2017-04-01

    im. św. Jana Pawła II                                                                             rocznica lwowskich ślubów

                                                                                                                                   Jana Kazimierza

                                                                                                                przed obrazem MB Łaskawej

 

ZEW WILKÓW  4 / 2017

     

1.     Stopnie:

1.1. Podaję do wiadomości, że Robak w dniu wczorajszym złożył przyrzeczenie harcerskie

i otrzymał stopień młodzika.

1.2. Otwieram próbę na stopień h.o. Tysonowi

1.3. Otwieram próbę na stopień wywiadowcy: Jastrzębiowi i Pilotowi.

 

2.     Członkostwo:

Podaję do wiadomości, że w dniu wczorajszym do Kręgu Rady HGW zostali przyjęci: Mongoł

i Jastrząb.

 

3.     Ustalenia Kręgu Rady:

W dniu wczorajszym Krąg Rady podjął następujące decyzje:

- Członkowie Starszyzny są instruktorami HGW i mają rangę Z-ców Komendanta.

- Oboźny i kwatermistrz nie są już Zastępcami Komendanta lecz Instruktorami Gromady.

  W tej sytuacji znika pojęcie Komendy Gromady a w jej miejsce jest używana nazwa:

  Bractwo Krwi (Komendant, oboźny i kwatermistrz)

- Pierwszy stopień instruktorski zdobywany jest gdy ktoś przez cały rok jest na wszystkich

   wypadach. Jeśli jakiś wypad opuści to przesuwa się czas zdobycia stopnia instruktorskiego

- W sprawach zastrzeżonych dla Starszyzny Krąg Rady może podjąć decyzję jeśli nie ma veta

   Starszyzny. Veto może być zgłoszone na biwaku gdy podejmowana jest decyzja lub na

   biwaku następnym. Jeśli nie ma veta to decyzja wchodzi w życie.

- Członkowie Starszyzny – jeśli należą do WW – na apelach stoją razem z WW.

- Letnie Rykowisko Programowe nie odbędzie się przed Letnim wypadem Wilków, ale na tym

  Wypadzie.

- Patrole mają do stycznia 2018 wypracować system swojej . Patrol może na swoje zbiórki

  zapraszać kogo chce z HGW. Nie ma potrzeby wyznaczania opiekunów patroli. Patrolowi

  mogą doraźnie powoływać ekspertów np. z grona WW.

 

4.     Funkcje:

4.1. Zwalniam Bilbo i Tertiusa z funkcji Z-ców Komendanta i mianuję ich Instruktorami Gromady jako oboźnego i kwatermistrza.

4.2. Mianuję Murzyna 1 Zastępcą Komendanta a Thorgala 2 Zastępcą Komendanta.

Z-cy Komendanta przejmują obowiązki Komendanta w razie jego nieobecności.

 

5.     Program:

Podaję do wiadomości, że najbliższy biwak HGW odbędzie się w dniach 21-23.04.2017 na Zaolziu w Czechach.

 

                                              Czuj Duch !

                                                                              Komendant Gromady

 

                                                             hm Jerzy Gach „Prorok-Jerry”