Harcerska Gromada Wilków                                                                           Rzym, 2014-04-27

       im.  św. Jana Pawła II                                             

                                                       

ZEW WILKÓW  04 / 2014

W dniu dzisiejszym świętowaliśmy w Rzymie kanonizację naszego patrona Jana Pawła II.

 

1.     Rzymski System Stopni „BORPI”:

Podaję do wiadomości, że w dniu dzisiejszym w Rzymie został zatwierdzony Rzymski System

             Stopni „BORPI”, który zaczyna obowiązywać od dziś.

 

2.     Decyzje Kręgu Rady:

W dniu 25.04.2014 Krąg Rady podjął między innymi następujące decyzje:

- Przyjęto tzw. Poprawkę Monachijską do Regulaminu Organizacyjnego dot. przestrzegania

  Prawa Harcerskiego.

- Ustanowiono w Gromadzie tytuł SEGNO VIVO DI SPERANZA, który ma być przyznawany

  rokrocznie w Święto Miłosierdzia Bożego (Dzień naszego Patrona) harcerzowi będącemu

  świadkiem (znakiem) Chrystusa (nadziei).

- Zdecydowano, że członków Kręgu Rady obowiązuje sprawność „drzewo pokoju” (modlitwa

  przez 9 tygodni) zamiast sprawności „drzewko pokoju” (modlitwa przez 9 dni).

  Ci z członków Kręgu Rady, którzy nie zdobyli sprawności „drzewo pokoju” są zobowiązani

  Uczynić to do 27.07.2014.

- Potwierdzono, że następny biwak HGW odbędzie się w dniach 30.05-01.06.2014 w Piecach

  i że nie będzie on połączony ze spływem harcerskim, ani z zapraszaniem druhen.

 

3.     SEGNO VIVO DI SPERANZA - 2014:

Zgodnie z decyzją Kręgu Rady przyznaję tegoroczny tytuł SEGNO VIVO DI SPERANZA

Ks. Witoldowi Szumiato (kapelanowi HGW) za niezłomne świadectwo kroczenia za Chrystusem i wierność Prawu Harcerskiemu.

 

4.     Stopnie:

4.1. Przyznaję stopień h.o. Murzynowi.

4.2. Przyznaję stopień wywiadowcy – Pleśniakowi.

4.3. Otwieram próbę na stopień ćwika – Forte.

4.4. Otwieram próbę na stopień  wywiadowcy – Magikowi.

 

5.     Cofnięcie zawieszenia Thorgala:

W związku z nie powiadomieniem Thorgala o obowiązku przybycia na Wilczą Drogę krzyżową

cofam jego zawieszenie i przywracam go na funkcję proporcowego Gromady.

 

6.     Harcerz Braterski:

Podaję do wiadomości, że Krąg Harcerski Drzewo Pokoju przyznał tegoroczny tytuł Harcerza

Braterskiego: Murzynowi i Forte – za pomoc w prowadzeniu 7 NGDH „Skorpiony”

i braterską postawę na wspólnych imprezach.

 

7.     Beskid Sądecki:

Przypominam, że jeśli do 30.04.2014 nie otrzymam zgłoszeń od 10 osób do udziału w Letnim

Wypadzie Wilków w Beskidzie Sądeckim (powiązanego z zaliczką 130 zł od osoby) – wypad

zostanie odwołany, a zaliczka zwrócona.

 

8.     OWS GET TOGETHER 2016:

Podaję do wiadomości, że wstępnie uzgodniono iż OWS GET TOGETHER 2016 odbędzie się

w Monachium (Niemcy)

 

                                                                    Czuj Duch !

  

                                                                       Komendant Gromady

 

                                                                        hm Jerzy Gach „Jerry”