Harcerska Gromada Wilków                                                         Gdynia, 2013-04-13

       im. Jana Pawła II                                                                         dzień fatimski

                                                                                          

 

 

ZEW WILKÓW  04 / 2013

 

1. Nowa Koncepcja Organizacyjna:

   W wyniku dyskusji w trakcie Dnia Patrona powstała następująca koncepcja

   organizacyjna (będąca pogłębieniem Paktów Tatrzańskich):

   - Na dany rok harcerski powołuje się z grona członków Kręgu Rady: Programowca

     i ewentualnie Z-cę Programowca (którzy są  nadal członkami jakiegoś patrolu)

     i na apelu stoją  z patrolami.

   - Na dany rok harcerski powołuje się z grona patrolowych – Kwatermistrza i ewentualnie

     Z-cę Kwatermistrza. Na apelu stoją oni z patrolami.

     Te wybory kwatermistrza- patrolowego nastąpią dopiero z chwilą odejścia aktualnego

     Kwatermistrza.

   - Na dany rok harcerski powołuje się Proporcowego

   - Pod koniec roku harcerskiego jest głosowanie nad votum zaufania dla patrolowych.

     Jeśli patrolowy nie uzyska pozytywnej opinii patrolu – będzie wybierany inny.

   - Roczne Rykowisko Programowe jest na Letnim Wypadzie Wilków,  a półroczne

     na końcu Szkolenia Matecznik

   - Wszystkich członków Kręgu Rady obowiązywać będzie zdobycie sprawności

     „drzewko pokoju”.

2. Funkcje:

Na wniosek pwd Waldemara GołuńskiegoBohuna” zwalniam go z funkcji

Programowca Gromady.

Wybór nowego Programowca zostanie dokonany na biwaku w Krakowie

 

3. Program:

3.1. W dniach 2-5.05.2013 odbędzie się biwak w Krakowie. Pierwszym powodem tego

       wyjazdu jest spotkanie Rady Konwentu św. Jerzego w dniu 3 maja w południe

       w krakowskim forcie 39 w Krakowie Olszanicy (filii MDK „Dom Harcerza”).

       Przy okazji w programie będzie po prostu zwiedzanie Miasta Królewskiego.

3.2. W dniach 30.06-08.07.2013 planowany jest Letni Wypad Wilków w Beskidzie Niskim.

 

 

 

                                                                    Czuj Duch !

 

 

                                                                       Komendant Gromady

 

                                                                       hm Jerzy Gach „Jerry”