Harcerska Gromada Wilków                                                                                   Gdynia, 11.04.2010

       im. Jana Pawła III                                                                            Niedziela Miłosierdzia Bożego

 

 

                                                              ZEW WILKÓW  4 / 2010        

          

 W dniu 9.04.2010 Urząd Miejski w Gdyni wpisał do ewidencji stowarzyszeń zwykłych – Harcerską Gromadę Wilków im. Jana Pawła II. W tej sytuacji rozwiązaniu uległa Harcerska Gromada Wilków w ramach Kręgu Harcerskiego „LS-Drzewo Pokoju”, a wszyscy jej członkowie stali się automatycznie członkami nowego stowarzyszenia. Stowarzyszenie jest kontynuacją HGW w ramach LS-DP dlatego wszystkie decyzje, zasady działania, zwyczaje, ustalenia programowe obowiązujące w ramch LS-DP obowiązują w nowym stowarzyszeniu. Członkowie Starszyzny HGW dostali zakaz należenia do innych organizacji harcerskich. Nowe stowarzyszenie programowo współpracuje z LS-DP oraz NHHP „LS-Kaszuby” w Szwecji.

        

1      Żałoba:

W dniu 10.04.2010 zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w Rosji: rezydent RP Lech Kaczyński, jego małżonka, ministrowie, posłowie, senatorowie, dowódcy wojskowi, księża kapelani, kierownicy wysokich Urzędów Państwowych RP.

W tej sytuacji zarządzam do dnia 10.05.2010 żałobę w HGW i rozkazuję założenie na czas żałoby na krzyże harcerskie czarnej krepy  i czarnej wstęgi na proporcu.

 

2      Funkcje:

        2.1. Na wniosek wyw. Dariusza Sikory „Jeża” zwalniam go z funkcji oboźnego HGW i członka

               Starszyzny Gromady.

        2.2. Zwalniam wyw. Mateusza Makiłę „Betę” z funkcji kwatermistrza HGW i jednocześnie

mianuję go na funkcję oboźnego HGW.

2.3. Mianuję mł. Jakuba Łobodę „Wampira” na funkcję Kwatermistrza HGW. Tym samym

 dołącza on do grona Starszyzny Kręgu. Jednocześnie do majowego biwaku Gromady

 pozostanie on na funkcji patrolowego Śnieżnych Wilków.

      

3      Koło Przyjaciół Harcerstwa:

Powołuję KPH przy Gromadzie w składzie: hm Jarosław Klasa – Przewodniczący, Marek Marcinkowski – Wiceprzewodniczący, hm Celina Klasa, phm Lucyna Słomska, hm Mieczysław Wereda,

 

4      Honorowe członkostwo:

Potwierdzam honorowe członkostwo hm RP Jana Potrykusa przyznane mu przez Gromadę (jeszcze w strukturach LS-DP) w dniu 01.02.2010 w Sztokholmie.

 

 

 

                                                Czuj Duch !

 

                                                                       Komendant Gromady

 

                                                                 hm Jerzy Gach „Prorok Jerry”