Krąg Harcerski „LS-Drzewo Pokoju”                                                               Kościerzyna, 21.03.2010

Harcerska Gromada Wilków im. JP II

 

 

                                                              ZEW WILKÓW  3a / 2010        

 

         

  1. Funkcje:

            1.1. Zgodnie  decyzją Kręgu Rady Wilków mianuję wyw. Aleksandra Klasę „Szerszenia” na 

       funkcję Programowca Gromady i dołączam go do Starszyzny Wilków.

1.2. Zwalniam wyw. Aleksandra Klasę „Szerszenia” z funkcji patrolowego Śnieżnych Wilków.

1.3. Mianuję mł. Jakuba Łobodę „Wampira” patrolowym Śnieżnych Wilków.

 

2.       Członkostwo:

2.1. Skreślam z listy wilków Szymona Jankowskiego „Rambo” i  mł. Mateusza

       Rogozińskiego „ Old School’a.

2.2. Przyjmuję do grona kandydatów:

       - Waldemara Goduńskiego z pseudonimem „Bohun”

       - Łukasza Słomskiego z pseudonimem „Kmicic”

       - Bartosza Marcinkowskiego z pseudonimem „Piast”.

 

  1. Stopień:

3.1. Przyznaję stopień wywiadowcy: Dariuszowi Sikorze „Jeżowi” i Mateuszowi Makile

        „Becie”.

3.2. Podaję do wiadomości, że minionej nocy Jakub Łoboda „Wampir” złożył przyrzeczenie

       harcerskie i otrzymał stopień młodzika.

 

  1. Sprawność:

Przyznaję sprawność jajcarza: mł. Jakubowi Łobodzie „Wampirowi: i mł. Jędrzejowi Marcinkowskiemu „Bizonowi”

 

  1. Pseudonim:

Podaję do wiadomości, że mł. Dominik Łukaszewicz wrócił do swojego poprzedniego pseudonimu „Wapniak”.

 

 

                                                Czuj Duch !

 

                                                                           Wódz Gromady

 

                                                                 hm Jerzy Gach „Prorok Jerry”