Krąg Harcerski „LS-Drzewo Pokoju”                                                                        Gdynia, 16.03.2010

Harcerska Gromada Wilków im. JP II

 

 

                                                              ZEW WILKÓW  3 / 2010        

 

        

  1. Wyjątki ze Zwitka Kory Kręgu Harcerskiego „LS-Drzewo Pokoju”  2 / 2010:

-  Przyjmuję do grona obserwatorów Bractwa Agona  Jakuba Łobodę „Wampira”.

-  Podaję do wiadomości, że tegoroczne Seminarium Przybocznych zaliczyli:

   Aleksander Klasa „Szerszeń”, Jakub Łoboda „Wampir”, Jędrzej Marcinkowski „Bizon”.

 

2.       Członkowie założyciele:

Podaję do wiadomości, że członkowie założyciele HGW mają prawo uczestniczyć we wszelkich działaniach Gromady nawet wtedy, gdy formalnie nie należą już do Wilków - jeśli

przestrzegają zasad harcerskich oraz dostosowują się do przyjętych zasad umundurowania.

 

  1. OSEW’2010:

Podaję do wiadomości, że zgodnie z propozycją Starszyzny HGW letni wypad Wilków przyjmie formę otwartą i ma mieć nazwę Open Summer Expedition of Wolves (Otwarty Letni Wypad Wilków). Wypad – organizowany w Beskidzie Niskim w dniach 23-30.07.2010 - jest otwarty dla każdej harcerki i każdego harcerza w wieku powyżej 13 lat należącego do LS-DP lub LS-Kaszuby (w Szwecji). Warunkiem jest by dana osoba uznała na wypadzie kadrę i zasady funkcjonowaniaWilków.

 

       4.  Najbliższy biwak HGW:

       Zgodnie z wcześniejszymi planami najbliższy biwak HGW odbędzie się w dniach

       19-21.03.2010. Jego bazą będzie Szkoła Podstawowa w Wąglikowicach k/Kościerzyny.

       Za program biwaku odpowiadają „Wampir” i  „Szerszeń”.

 Na biwak wszyscy jadą w pałatkach.

 

 

 

                                                Czuj Duch !

 

                                                                           Wódz Gromady

 

                                                                 hm Jerzy Gach „Prorok Jerry”