Krąg Harcerski „LS-Drzewo Pokoju”                                            Gdynia, 16.10.2009

Harcerska Gromada Wilków

 

 

 

                                                              ZEW WILKÓW  3 / 2009                   

 

  1. Patron:

Ogłaszam Jana Pawła II patronem Harcerskiej Gromady Wilków.

      

       2. Członkostwo:

           Informuję, że z dniem 01.10.2009 przyjęci zostali do grona wilków:

           - Michał Stachowski z pseudonimem „Robin”

           - Aleksander Klasa z pseudonimem „Szerszeń”.

           Stali się oni automatycznie członkami Kręgu Rady Wilków.

 

       3. Wyjątki ze Zwitka Kory LS-DP 9/2009 z dn.11.10.2009:

           - Na wniosek wodza Harcerskiej Gromady Wilków otwieram próbę na stopień

              młodzika Michałowi Stachowskiemu.

           - Podaję do wiadomości, że tegoroczny kurs zastępowych zaliczyli: (…) Michał

              Stachowski (…).

 

       4. Przyrzeczenie:

           Podaję do wiadomości, że w dniu 6.10.2009 Dawid Domański „Wilku” złożył

           przyrzeczenie harcerskie i został mianowany młodzikiem.

 

       5. Najbliższe biwaki Gromady:

            Najbliższe biwaki Gromady planowane są w następujących terminach:

            - 21-22.11.2009 w Piecach

            - 28.01-02.02.2010 w Gnesta i Sztokholmie w Szwecji.

 

 

                                                 Czuj Duch !

 

                                                                         Wódz Gromady

 

                                                                 hm Jerzy Gach „Prorok Jerry”