Harcerska Gromada Wilków                                                  Gdynia, 2015-02-22

    im. św. Jana Pawła II                                                   Dzień Myśli Braterskiej                                                       

                 

 

 

 

ZEW WILKÓW  2b / 2015

Życzę wszystkim wilkom dużo radości i satysfakcji z służby harcerskiej – z okazji Dnia Myśli

Braterskiej.

 

1.     Współpraca z 28 PGZHS i zamknięcie formuły kpw2:

Podaję do wiadomości, że od dziś HGW formalnie współpracuje z 28 Próbnym

Gdyńskim Zastępem Harcerek Starszych „Jutrznia” działającym w ramach Kręgu

Drzewo Pokoju. Zastęp prowadzą: Pestka i Żaba.

Zamknięta jest jednocześnie od dziś formuła kpw2, która wzbudzała negatywne

emocje wśród męskiego pionu Kręgu Drzewo Pokoju.

Fakt firmowania współpracy przez 28 PGZHS „Jutrznia” nie wyklucza możliwości

włączenia się do wspólnych imprez z nami druhen z innych jednostek Kręgu

 Drzewo  Pokoju.

 

2.     Sprawy programowe:

2.1. Podaję do wiadomości, że obchody Dnia Kobiet dla druhen z  28 PZHS „Jutrznia”

- otwarte dla innych druhen z Kręgu Drzewo Pokoju – odbędą się 7.03.2015

w godzinach 18-21 w bibliotece szkolnej w Bojanie od 18-21.

Wyjazd autobusem z pętli Dąbrowa-Tesco o 17.24. Powrót na pętlę o 21.30.

Spotkanie jest bez mundurów. Chętni proszeni są o dowiadywanie się o szczegóły

u Bohuna, który jest odpowiedzialny za tę imprezę.

      2.2. W dniach 20-21.03.2015 planowana jest 3 Wilcza Droga Krzyżowa (nocna)

             w okolicach Żukowa. Proszę byście na tę zbiórkę przygotowali kandydatury

             do tytułu Segno Vivo di Speranza 2015.

 

 

                                                       Czuj Duch !

 

 

                                                                       Komendant Gromady

 

                                                                       hm Jerzy Gach „Jerry”