Harcerska Gromada Wilków                                                                      Gdynia, 2019-02-22

    im. św. Jana Pawła II                                                                        Dzień Myśli Braterskiej

    

 

  

ZEW WILKÓW  02a / 2019

Składam wszystkim Wilkom i Wilczym Tropom serdeczne życzenia radosnego harcerzowania

z okazji Dnia Myśli Braterskiej

 

1.     Członkostwo:

1.1.  W związku z nieusprawiedliwionym nie przybyciem na dzisiejsze Rykowisko i słabym

        zainteresowaniem życiem HGW skreślam z listy czynnych członków Gromady:

        Zająca, Luke’a, Magika. Magik na własną prośbę został dołączony do KPW.

1.2. W związku z nieusprawiedliwionym nie przybyciem na dzisiejsze Rykowisko zawieszam 

Budynia w prawach członka Gromady do następnego Rykowiska.

1.3. W dniu dzisiejszym Rudy i Góral zostali warunkowo przyjęci do Kręgu Rady.

 

2.     Funkcje:

2.1. Odwołuję Budynia z funkcji patrolowego Ognistych Wilków

2.2. Mianuję Pilota Patrolowym Ognistych Wilków a Omleta podpatrolowym tego patrolu.

2.3. Mianuję Omleta na funkcję p.o. sanitariusza HGW.

 

3.     Zaliczenie służby:

W dniu dzisiejszym Rykowisko HGW zaliczyło służbę następującym członkom Kręgu Rady:

Jerry, Bohun, Mongoł, Pomarańcza, Pilot, Rudy, Góral

 

1.     Niektóre ustalenia Rykowiska:

W dniu dzisiejszym Rykowisko HGW podjęło między innymi następujące decyzje:

- zatwierdzono plan pracy na 2 półrocze roku harcerskiego 2018 / 2019.

- zdecydowano, że następne Rykowisko odbędzie się dnia 22.06.2019

- przyjęto, że proporcowy nosi szary sznur z dwoma zielonymi węzłami beczkowymi

- ustalono, że powstają dwie nowe sprawności (oparte na s[sprawnościach opracowanych

  przez kursantów w Budapeszcie) : bard i five o’clock

- zdecydowano, że należy wrócić do tradycji, że zwycięzca zapasów na Szkoleniu Matecznik

  ma prawo używać tytułu Anakonda – do następnego Matecznika. Tegoroczny tytuł Anakondy

  przyznano Pomarańczy.

 

2.      Program:

 W dniach 22/23.03.2019 odbędzie się Wilcza Droga Krzyżowa w okolicach domu Fightera.

 

 

 

 

                                                                 Czuj Duch !

 

 

                                                                              Komendant Gromady

 

                                                             hm Jerzy Gach „Prorok-Jerry”