Harcerska Gromada Wilków                                                                     Gdynia, 2015-02-07

    im. św. Jana Pawła II                                                                                                                 

                 

 

 

 

ZEW WILKÓW  2a / 2015

 

 

1.     Ustalenia Rykowiska::

Podaję do wiadomości, że na dzisiejszym Rykowisku podjęto m.in. następujące decyzje:

- Zaliczono służbę harcerską następującym osobom obecnym na Rykowisku:

- Ustalono plan pracy na 2 półrocze roku harc. 2014/2015:

- Zdecydowano, że zostaje zlikwidowana funkcja Programowca HGW

- Ustalono, że Sekretarz HGW nosi złotą lilijkę na klapie prawej kieszeni munduru

- Zdecydowano, że na Hradczanach w czasie wyprawy do Czech – Glizda ogłosi

   czy wybiera funkcję Kwatermistrza czy patrolowego.

-  Potwierdzono decyzję o braku planu powoływania żeńskiej gałęzi HGW. Za kontakty

    z kpw2 odpowiada Rodzina MacKenzie.

- Ustalono, że Forte opracuje śpiewnik HGW oraz będzie woził na wypady księgę

   sprawności HGW

-  Zdecydowano, że Bohun sprawdzi ile kosztowałoby  wykonanie sprawności HGW –

    do naszycia na mundur.

-  Potwierdzono zakaz należenia członków HGW do kilku organizacji harcerskich.

-  Wprowadzono zwyczaj wypijania wspólnie pepsi w miejscu zakończenia wypadu

- Dopisano do sprawności HGW: sprawność zdobywca szczytów i sprawność 14.

-  Postulowano, by kupić 2 krótkofalówki na wypad w Bieszczady

-  Zdecydowano o wprowadzeniu zakazu zabierania telefonów komórkowych na wyjazdy.

   Telefon ma tylko Komendant, który włącza go na 2 godziny dziennie

-  Postulowano, by zdjęcia na stronę HGW robić aparatem (a nie telefonem)

 

2.       Odwołanie Programowca:

W związku z likwidacją funkcji Programowca odwołuję Forte z tej funkcji.

 

3.       Zaliczenie służby::

Dzisiejsze Rykowisko zaliczyło służbę następującym osobom – obecnym na Rykowisku:

Forte, Magik, Murzyn, Glizda, Papryka, Bilbo,  Bohun, Wiśnia, Ali, Tertius, Tyson, Jerry.

 

4.       Zawieszenie:

Zawieszam na 3 miesiące Primusa i Secundusa z powodu nie usprawiedliwionego nie

przybycia na Rykowisko. Jeśli zgłoszą usprawiedliwienie – zawieszenie będzie cofnięte.

 

5.      Program:

21.02.2015 godz. 11:00 – Dzień Myśli Braterskiej (bez mundurów) u Jerrego.

Weźcie po 10-15 zł na pizzę.

 

 

 

                                                                    Czuj Duch !

 

 

                                                                       Komendant Gromady

 

                                                                       hm Jerzy Gach „Jerry”