Harcerska Gromada Wilków                                                                      Budapeszt, 2019-02-14

    im. św. Jana Pawła II                                                 wspomnienie świętych Cyryla i Metodego

 

 

  

ZEW WILKÓW  02 / 2019

 

1.     Zaliczenie  Szkolenia Matecznik:

 

Informuję, że tegoroczne Szkolenie Matecznik odbywające się w dniach 10-14.02.2019

w Budapeszcie ukończyli:

1.1. na ponad 2/3 punktów:

- Korba

- Fighter

- Góral

- Rudy

1.2. na ponad ½ punktów:

- Omlet

 

2.     Szary Wilk:

Informuję, że tegorocznym Szarym Wilkiem został wybrany Pomarańcza.

 

3.     Funkcje:

3.1. Odwołuję Bohuna z dniem 20.02.2019 z funkcji p.o. Kwatermistrza HGW

3.2. Mianuję Tysona na funkcję p.o. Kwatermistrza HGW od 20.02.2019 do 20.05.2019.

       Na czas pełnienia obowiązków Kwatermistrza Tyson zawiesi swą służbę jako  

       Strażnik Poranka.

 

4.     Członkostwo:

Skreślam Norwega z listy członków HGW w związku z nieprzestrzeganiem Prawa

Harcerskiego.

 

5.      Program:

 Przypominam, że Półroczne Rykowisko  HGW odbędzie się w dniu 22.02.2019

 o godz. 16:00 u Jerrego. Po Rykowisku będą krótkie obchody DMB.

 

6.      Decyzje Starszego 1 ZPM Wilcze Tropy:

Starszy 1 ZPM Wilcze Tropy – Bohun - podjął w lutym b.r. następujące decyzje:

- powołał Pilota na 2 Z-cę Starszego 1 ZPM Wilcze Tropy

- przyznał stopień młodzika następującym harcerzom z Wilczych Tropów:

  Bubson, Ronaldo, Roger, Stich

- przyznał ww. harcerzom sprawności: jajcarz i fireball.

 

 

 

 

                                                                 Czuj Duch !

 

 

                                                                              Komendant Gromady

 

                                                             hm Jerzy Gach „Prorok-Jerry”