Harcerska Gromada Wilków                                                                 Bartel, 2012-02-02

       im. Jana Pawła II                                                                           Matki Boskiej Gromnicznej

                                                                                                                    

 

ZEW WILKÓW  2/ 2012

 

 1. Zaliczenie Szkolenia Matecznik:

1.1. Podaję do wiadomości, że tegoroczne Szkolenie Matecznik zaliczyli:

- Damian Kroll „Dymek”

- Patryk Wysocki „Papryka”

- Sławomir HirshThorgal

- Rafał Giziński „Glizda”

- Piotr Szyperski „Firefox

- Mateusz Darga „Wysocki”

 

2. Ustalenia Rykowiska:

Na Rykowisku w dniu 01.02.2012 w Bartlu podjęto między innymi następujące decyzje:

- Nie ma powrotu HGW do LS-DP

- Nie będzie powoływany pion żeński HGW

- Zbiórki patroli będą generalnie na biwakach i wypadach HGW. Przed zbiórkami patrolowi zobowiązani są dać Komendantowi plany zbiórek

- Dowolny członek Kręgu Rady może proponować punkty programu lub potrawy na wypady i biwaki – trzeba daną propozycję zgłosić Komendantowi przed wyjazdem

- Próby na stopnie harcerskie prowadzi dowolny instruktor posiadający stopień harcerski o 1 wyższy. Może on prosić o zaliczenie niektórych elementów stopnia dowolnego członka Kręgu Rady posiadającego stopień harcerski o 1 wyższy niż ten na który jest próba.

- Będzie wybierany przez Krąg Rady tylko Przewodniczący Kręgu Odwoławczego. Członkami Kręgu są wszyscy członkowie Kręgu Rady bez Starszyzny.

- Wszyscy członkowie Starszyzny maja prawo zdobywać stopnie instruktorskie wg dotychczasowych zasad z tym, że musi być decyzja Kręgu Rady że dana osoba jest dla HGW autorytetem.

- Ustalono plan pracy Gromady na 2 półrocze roku harcerskiego 2011/2012

 

3. Zaliczenie Służby:

Rykowisko w dniu 01.02.2012 dokonało półrocznego zaliczenia służby:

Prorokowi Jerzemu, Wampirowi, Bihunowi, Bosmanowi, Murzynowi, Dymkowi, Gliździe, Wysockiemu, Kamykowi, Bizonowi.

 

4. Członkostwo:

4.1. Przyjmuję do grona członków Gromady:

- Sławomira HirshaThorgala

- Piotra Szyperskiego „Firefoxa

- Ignacego Preisa „Pleśniaka”

4.2. Przyjmuję do grona kandydatów Patryka Wysockiego z pseudonimem „Papryka”

4.3. Przyjmuję do grona członków Kręgu Rady Rafała Gizińskiego „Glizdę”

4.4. Cofam zawieszenie członkostwa w Kręgu Rady: Damianowi Krollowi „Dymkowi” i Mateuszowi

Darga „Wysockiemu”.

4.5. Skreślam z listy członków Kręgu Odwoławczego: Rafała ŻdżyłowskiegoEndera” i Dariusza Sikorrę „Jeża” – z uwagi na ich kompletny brak aktywności w Gromadzie.

 

5. Funkcje:

Podaję do wiadomości, że w dniu 01.02.2012 Krąg Rady wybrał Jędrzeja Marcinkowskiego „Bizona” – Przewodniczącym Kręgu Odwoławczego.

 

6. Stopień:

6.1. W dniu 31.01.2012 Glizda zdobył stopień wywiadowcy

6.2. Otwieram próbę na stopień młodzika: Papryce.

 

7. Szary Wilk:

W czasie tegorocznego Matecznika Szarym Wilkiem został wybrany Glizda.

 

 

8. Program:

8.1. W dniu 18.02.3012 o godz. 11.00 w pizzerii Laola w Gdyni Karwinach odbędą się bezmundurowe obchody Dnia Myśli Braterskiej.

8.. Następny wypad HGW odbędzie się w Szwecji w dniach 15-19.03.2012 (płyniemy promem).

 

 

 

                                                 Czuj Duch !

 

                                                                       Komendant Gromady

 

                                                                 hm Jerzy Gach „Prorok Jerry