Harcerska Gromada Wilków                                                              Skoczkowo,  2021-01-15

Im. św. Jana Pawła II                                                         wspomnienie św. Pawła Pustelnika                                    

                                                                                          

 

 

 ZEW WILKÓW  01 / 2021

 

1.     Zaliczenie Szkolenia Corona-Matecznik:

Poaję do wiadomości, że tegoroczne Szkolenie „Corona-Matecznik” w Skoczkowie zaliczyli:

- na ponad ½ punktów: Ronaldo

- na ponad 2/3 punktów: Bubson, Jacek, Thanos i zaocznie Lays.

 

2.     Członkostwo:

Przyjmuję do grona członków Kręgu Rady następujące osoby:

Bubsona, Jacka, Thanosa.

 

3.     Stopień:

             W dniu 14.01.2021 otworzyłem Thanosowi próbę na stopień harcerski wywiadowcy.

 

4.     Sprawności:

4.1. Przyznaję sprawność „drzewko pokoju” Bubsonowi i Jackowi.

4.2. Zatwierdzam nową sprawność: „tropiciel”, której oznaczeniem jest odcisk łapy wilka.

Żeby ją zdobyć trzeba rozpoznać tropy 3 zwierząt leśnych i opowiedzieć o stylu życia tych

zwierząt.

4.3. Zatwierdzam nową sprawność: „leśny włóczęga”, której oznaczeniem są 3 choinki.

Żeby ją zdobyć trzeba przejść samotnie 20 km w lesie i przynieść 3 leśne rośliny jadalne

lub lecznicze.

4.4. Przyznaję sprawność corona-wikinga: Cornerowi, Ronaldo, Fighterowi, Omletowi.

 

5.     Funkcje:

Na wiosek patrolowego „Śnieżnych Wilków” odwołuję Laysa z funkcji podpatrolowego

 i mianuję na tę funkcję Thanosa.

 

6.     Szary Wilk:

Informuję, że tegorocznym Szarym Wilkiem został wybrany Pilot.

 

7.     Morskie Wilcze Tropy:

Upoważniam Szymona Sarnowskiego „Cornera” do tworzenia 3 Próbnego Patrolu

Młodszoharcerskiego „Morskie Wilcze Tropy” przy HGW. Opiekunem tego patrolu będzie

Arkadiusz Sarnowski.

 

8.     Nowy komunikator HGW:

Od dziś komunikatorem HGW jest SIGNAL zamiast Messengera.

 

 

 

.  

                                                                 Czuj Duch !

 

 

                                                                              Komendant Gromady

 

                                                             hm Jerzy Gach „Prorok-Jerry”